Doorzoek volledige site
27 september 2017 | KEVIN MOENS

Oud-Wezenhuis herbestemd tot Sociaal Huis (WAW architects)

Illustratie | Tim Van de Velde
Illustratie | Tim Van de Velde
Illustratie | Tim Van de Velde
Illustratie | Tim Van de Velde
Illustratie | Tim Van de Velde
Illustratie | Tim Van de Velde

Sinds 2016 schittert in Halle Het Sociaal Huis: een contact- en doorverwijscentrum voor sociale dienstverlening als centraal gebouw voor de diensten van het OCMW. Het Oud-Wezenhuis uit 1904, gelegen op de OCMW-site aan de Auguste Demaeghtlaan werd daartoe herbestemd door WAW architects.

Het opzet van het project was om het historische karakter van het Oud-Wezenhuis uit 1904 uitwendig te behouden en een minimale toevoeging te realiseren. Het OCMW vroeg een visuele verbinding tussen het nieuwe Sociaal Huis en de aanpalende OCMW site. WAW architects mocht dit project uitvoeren na een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester.

 

Respect voor bestaande gebouw

De uitgangspunten voor het ontwerp waren de volgende:

  • het bestaande gebouw behouden en respecteren als volume
  • het gebouw een duidelijke ingang geven in functie van de rest van de site
  • als verlengstuk van de nieuwe ingang een interne circulatie uittekenen
  • centrale eenduidige circulatie en groeperen van functies om te komen tot een eenvoudige en klare indeling
  • door de nieuwe circulatie het gebouw opener maken

 

Nieuw volume op kolommen

Om het Oud-Wezenhuis bij de site te laten aansluiten is gekozen om de nieuwe publieke ingang van het gebouw te situeren aan de rechter zijgevel. Zo kom je het gebouw binnen via de parking en aansluitend aan de site van het OCMW en niet via de drukke Demaeghtlaan. Om deze publieke ingang kenbaar te maken van op de straat en de site, is een nieuw volume op kolommen voor de bestaande zijgevel geplaatst, een portaal waaronder je als het ware naar de inkom wordt geloodst.

De twee blinde zijgevels van het aan de straatzijde gelegen voorbouw, werden opengewerkt door erkers die dienst doet als een soort vitrine. Deze kondigen als het ware het Sociaal Huis aan van op de straat en geven tevens een doorkijk op de burelen. Enkel het buitenvolume van het gebouw werd behouden. Een nieuwe zichtbare betonstructuur van kolommen en platen werd binnenin het gebouw aangebracht. Gezien het historische karakter van het gebouw werd geopteerd om de buitenmuren van het bestaande gebouw te isoleren aan de binnenzijde.