Doorzoek volledige site
27 september 2017 | FILIP VAN DER ELST

C-Grid haalt bouwtijd drastisch naar omlaag

Illustratie | © Verheyen Beton

In de utiliteitsbouw wordt er steeds meer gezocht naar manieren om de bouwtijd te verkorten. Eén oplossing is het gebruiken van C-Grid, waarmee er zonder beton- of staalskelet gewerkt kan worden. C-Grid is 1 millimeter dik, vijf keer sterker dan staal, er is geen roestvorming en thermische geleiding en het is niet magnetisch. De winst in bouwtijd is aanzienlijk.

C-Grid werd voorgesteld door Broos Geysen van Verheyen Beton op de beurs voor utiliteitsbouw Utility2Build in Kortrijk. Verheyen Beton is in België de leading manufacterer van Carboncast sandwichpanelen op basis van C-Grid, een product dat eind jaren negentig in de Verenigde Staten is uitgevonden.

Het wordt bij sandwichpanelen in beton gebruikt als verbinding tussen het binnen- en het buitenspouwblad. Terwijl er bij een traditioneel bouwconcept met horizontale elementen en kolommen en draagbalken gewerkt wordt, kunnen er via C-Grid uitsluitend verticale panelen gebruikt worden. Op die manier kan de afzonderlijke dragende structuur geëlimineerd worden. Het binnen-en het buitenspouwblad zijn even dun en de lasten worden verdeeld over de twee schillen. De isolatie wordt enkel doorboord door C-Grid en is koudebrugvrij, opnieuw in tegenstelling tot bij het traditionele bouwconcept.

 

Lasten verdelen

“Wanneer je met twee dunne spouwbladen zit, stellen mensen wel eens de vraag of die niet kunnen buigen en breken”, zegt Broos Geysen van Verheyen Beton. “Daar hoeft echter niemand ongerust over te zijn. Door de lasten over de twee scheldelen te verdelen, is er voldoende oppervlakte om verticale lasten af te dragen. Bovendien kan er indien nodig, bijvoorbeeld bij een hoge lastenconcentratie, in één van de twee spouwbalken nog een kolom of balk geïntegreerd worden.”

Het grote voordeel van werken met C-Grid, is dat de bouwtijd (en dus ook de bouwkost) drastisch naar omlaag kan. Er zijn immers maar 48 te installeren elementen, tegenover meer dan 200 bij een standaardconstructie. Omdat er geen uitspringende balken of kolommen zijn, is de binnenzijde vlak, en ook dat is voordelig, want zo komt er extra nuttige ruimte vrij.

Omdat er minder voegen zijn, zijn de kosten voor periodiek onderhoud ook lager. Verder laat C-Grid een ruime keuzevrijheid qua kleur en afwerking, en is het product ook op ecologisch vlak voordelig: minder benodigde elementen betekent immers ook minder vrachtverkeer van en naar de werf, en minder materiaalverbruik.

 

 

Niet voor alle soorten architectuur

C-Grid is weliswaar niet geschikt voor elk type architectuur. Wanneer de architect bijvoorbeeld grote raamopeningen in het ontwerp wil integreren, is een secundaire structuur met verticaal dragende panelen niet te vermijden.

Wie C-Grid wil gebruiken houdt best ook de paneelafmetingen in de gaten. Als men duurdere transporten of transporten onder (politie)begeleiding wil vermijden, is het immers best om de transporthoogte te beperken tot 3,6 meter. C-Grid heeft ook consequenties voor de werfinrichting: de grotere panelen moeten gekanteld worden, en dus is er een zwaardere montagekraan nodig.

GERELATEERDE DOSSIERS