Doorzoek volledige site
04 oktober 2017 | KEVIN MOENS

Onderwijsgebouw M versterkt de wetenschapscampus Universiteit Antwerpen

Illustratie | Filip Dujardin
Illustratie | Filip Dujardin
Illustratie | Filip Dujardin
Illustratie | Filip Dujardin
Illustratie | Filip Dujardin
Illustratie | Filip Dujardin
Illustratie | Filip Dujardin
Illustratie | Filip Dujardin
Illustratie | Filip Dujardin

Na gebouw O is nu ook gebouw M op de campus Drie Eiken van de universiteit Antwerpen in gebruik genomen. META architectuurbureau en Storimans Wijffels Architecten in samenwerking met Tractebel ontwierpen er leslokalen en een onderzoeksgebouw voor de opleiding revalidatiewetenschappen. Eerder realiseerde META er gebouw O of officieel gebouw Andries Kinsbergen: een zwevend volume in geperforeerde goudkleurige aluminiumplaten. 

Twee-eenheid in karakter en attitude

Gebouw M bevindt zich centraal op de campus Drie Eiken op een aflopend terrein ten zuiden van Gebouw O. De twee gebouwen markeren samen met het tussenliggende plein de kern van de campus. Door een deels verzonken gelijkvloers met grote fietsenparking vormt Gebouw M de tegenpool van Gebouw O, dat half opgetild op een sokkel staat.

Gebouwen O en M zijn autonome gebouwen. Gebouwen die dicteren en die domineren. Maar het zijn ook gebouwen die communiceren, met elkaar en met de omgeving. Ze vormen een twee-eenheid in karakter en attitude.

 

Leesbaarheid met dubbele en gespiegelde inkomhal

De les- en praktijklokalen zijn op drie bovengrondse verdiepingen georganiseerd rondom een circulatielus met in het midden een vide. De dubbele en gespiegelde, gelijkwaardige inkomhallen en de heldere lay-out dragen bij tot de leesbaarheid van het gebouw. Dankzij de vide wordt het gebouw van natuurlijk, zenitaal licht voorzien tot in zijn kern. De translucente bekleding accentueert de twee inkompartijen.

 

Verticale stroken glas en concave, betonnen kolommen

De verticale stroken glas alterneren met concave, betonnen kolommen en creëren zo ritme in de gevel. Bovenaan en onderaan zijn die afgezet met een architraaf van stalen H-profielen. De diepe dagkanten en smalle ramen genereren voldoende schaduw om overmatige opwarming van de lokalen te vermijden en de privacy van gebruikers te vrijwaren.

 

West 8 werkt verder aan oorspronkelijke landschapsstructuur

META liet zich voor de inplanting en omgevingsaanleg door Urban Design & Landscape Architectuur­bureau West 8 uit Rotterdam bijstaan. De bouw van het nieuwe auditoriumgebouw versterkt het karakter van de universiteitscampus, niet enkel door de architecturale expressie, maar ook door zijn dialoog met de bestaande waardevolle, morfologische en landschappelijke kenmerken naar een oorspronkelijk ontwerp van Wirtz International Landscape Architects. De openbare ontmoetingsruimte wordt gevormd door de gevels van gebouwen M en O, de bestaande bomen en de verharde rand. Deze rand is strak afgelijnd en gearticuleerd langs het grasveld, maar wordt rafelig gehouden met grasvoegen naar de omgeving.

 

Inplanting en context

Campus Drie Eiken is gelegen ter hoogte van de Fort VI-site in Wilrijk. Verschillende ingrepen hebben het gebouwde en onbebouwde landschap gevormd tot het beeld dat we vandaag kennen. De verschillende faculteiten en hun ondersteunende faciliteiten liggen verspreid over het gebied. De locatie van de nieuwe auditoria bevinden zich strategisch tussen de faculteiten en aan de cafetaria.

 

Ruwbouw is afbouw

Het ruwbouw is afbouwprincipe, een belangrijke stelregel die META kenmerkt, zorgt voor het economisch en beperkter gebruik van materialen. De solide ruwbouwbasis verhoogt de levensduur en de student-resistentie van het gebouw.

 

De solide ruwbouwbasis verhoogt de levensduur en
de student-resistentie van gebouw M.”

[ Niklaas Deboutte, META architectuurbureau ]

 

Ontworpen flexibiliteit

Het ontwerp is zo opgevat dat de functie en de invulling van gebouw M in de toekomst eenvoudig aanpasbaar zijn. Zo kunnen leslokalen met een kleine ingreep aan de veranderende noden aangepast worden. De wanden die de klaslokalen opdelen zijn namelijk eenvoudig wegneembaar terwijl de afgewerkte vloeren onder alle invulwanden doorlopen. Deze ontworpen flexibiliteit is cruciaal voor een gebouw dat op lange termijn functioneel zal blijven.

 

De wanden die de klaslokalen opdelen zijn gemakkelijk wegneembaar en de afgewerkte vloeren lopen onder alle invulwanden door.
De eenvoudige aanpasbaarheid is cruciaal voor een gebouw dat op lange termijn functioneel zal blijven”

[ Eric Soors, META architectuurbureau ]

 

 

GERELATEERDE DOSSIERS