Doorzoek volledige site
16 oktober 2017

Antwerpen zoekt multidisciplinair team voor ambitieus waterplan

Illustratie | Pixabay

Antwerpen is op zoek naar een multidisciplinair team van gedreven ontwerpers, waterbouwkundige ingenieurs en communicatiespecialisten om samen een ambitieus en integraal waterplan op te maken. Dit plan ambieert een stadsbrede visie en zoekt integrale oplossingen op korte en lange termijn voor de vraagstukken rond water in Antwerpen

Antwerpen is van oudsher een waterstad. Water is in de loop der tijd echter meer en meer uit het zicht verdwenen. Het water dat zich vandaag via beken, kanalen en dokken, maar ook via ondergrondse rioleringen en grondwaterlagen een weg zoekt door de stad is van groot belang voor het milieu en de leefomgeving. Naast de klimaatverandering zet ook de toenemende bevolkingsdichtheid en verstedelijking de bestaande waterinfrastructuur meer en meer onder druk.

 

Ruimtelijke inpassing van water

Het waterplan ambieert een stadsbrede visie en zoekt integrale oplossingen op korte en lange termijn voor de vraagstukken rond water in Antwerpen. Parallel aan dit ruimere schaalniveau dient het waterplan ook zeer concrete ontwerptools uit te werken die eenvoudig te implementeren zijn in de openbare ruimte. Het plan zal inzetten op de gepaste ruimtelijke inpassing van water in stadsontwikkelingsprojecten voor de opvang, hergebruik en infiltratie van hemelwater, maar ook voor het verbeteren van de algemene ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid voor inwoners en bezoekers van de stad. Een uitdagende opdracht om Antwerpen klaar te maken voor de toekomst!

Meer info over de opdracht vindt u hier.

U kunt uw kandidatuur indienen tot 23 november 2017.