Doorzoek volledige site
24 oktober 2017 | MICHEL VAN DEN BOSCH

FOAMGLAS brengt brandbrochure voor architecten uit

Een brand kan desastreuze gevolgen hebben. Niet enkel op sociaal, maar ook op economisch en ecologisch vlak. Brandpreventie is daarom een uiterst belangrijk aspect waar iedere architect, vergunningsverstrekker, ontwikkelaar, bouwheer of eigenaar van een gebouw verantwoordelijk voor is. Elk van hen kan het ontstaan van een brand en zijn verspreiding binnen de ruimte helpen vertragen door te kiezen voor bouwmaterialen die moeilijk ontvlambaar of weinig brandbaar zijn. FOAMGLAS®-isolatie is niet enkel volstrekt onbrandbaar (A1). Bij brand vormt het oppervlak van FOAMGLAS® een hitteschild dat de structuur van een gebouw bijkomende bescherming biedt. De verklaring en tal van brandbeveiligende toepassingen van FOAMGLAS® zijn te vinden in de nieuwe gratis brandbrochure van FOAMGLAS®.   

Naast dodelijke slachtoffers kan brand de oorzaak zijn van veel leed en een langdurige zorg voor de gewonden, wat voor de dichte familie en vrienden dikwijls een zware opdracht is. Ook de economische gevolgen (gebouwontwaarding, winstverderving, verhoogde verzekeringspremies…) kunnen aanzienlijk zijn. De verbrandingsgassen (voornamelijk CO en CO2) en het verontreinigde bluswater hebben daarenboven een grote impact op ons milieu. Uit een studie die het Britse CEBR (Centre for Economics and Business Research) in 2014 heeft uitgevoerd, blijkt dat branden in magazijnen de Britse economie in 5 jaar tijd 1,15 miljard euro (230 miljoen euro/jaar) heeft gekost, en 5.000 personen werkloos heeft gemaakt. De schatkist derfde 185 miljoen euro aan inkomsten, en elk jaar kwam er zo’n 135.000 ton CO2 in de omgeving vrij. Samen met het bluswater betekende dit 12,5 miljoen euro per jaar natuurschade. In ons land zijn er geen dergelijke gegevens beschikbaar. 

 

Materialengebruik

Hoe brandveilig een gebouw is, hangt voor een belangrijk deel af van de materialen die er zijn gebruikt.  FOAMGLAS®-isolatie is door zijn unieke samenstelling – 100%  glas – absoluut onbrandbaar. Het behoort tot de hoogste (veiligste) van de 7 Euroklassen: A1. De gangbare kunststof isolatiematerialen vallen in de gevaarlijke klassen D en E. FOAMGLAS®-isolatie is bestand tegen vlammen en zeer hoge temperaturen, vervormt of smelt niet, ontwikkelt bij brand geen rook, giftige gassen of brandende druppels, en draagt ook nooit bij aan het ontstaan van een flashover. Bij brand vormt FOAMGLAS® bijgevolg geen enkel gevaar. Vluchtwegen en nooduitgangen blijven zichtbaar, en de brandweer kan gemakkelijker ingrijpen. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat FOAMGLAS®-isolatie de brandweerstand van bouwelementen in grote mate verhoogt. Wanneer FOAMGLAS® aan vlammen wordt blootgesteld, begint het oppervlak te ‘verglazen’, waardoor zich een ‘hitteschild’ vormt. Brandtesten van Warrington Fire Gent wijzen bijvoorbeeld uit dat FOAMGLAS®-platen van 50 mm dik de vuurbestendigheidsduur van gemetselde muren met 30 minuten verlengt. Met platen van 150 mm dik verbetert de brandweerstand van de muren met 90 minuten. 

 

Vraag uw brochure aan

Meer interessante informatie over de brandreactie en de brandweerstand van bouwmaterialen en over de toepassingen van brandveilige FOAMGLAS®-isolatie is te vinden in de nieuwe gratis brochure ‘Meer veiligheid met FOAMGLAS®’ (38 p.’s). Ze kan worden aangevraagd worden via e-mail info@foamglas.be en via de website www.foamglas.be (bibliotheek - documentatie - aanvraag).

GERELATEERDE DOSSIERS