Doorzoek volledige site
25 oktober 2017 | MICHEL VAN DEN BOSCH

Akoestisch comfort in woon-zorgcentra beoordelen en bijsturen

Een zorgomgeving zoals een ziekenhuis is gericht op (snelle) genezing en de akoestiek kan hier een cruciale rol in spelen. Maar in woonzorgcentra focust men zich niet enkel op het helend element, maar ook op de levenskwaliteit van bewoners en personeel. Het optimaliseren van het akoestisch comfort vergt hierbij een professionele aanpak. Om te achterhalen wat er juist nodig is om een gezond akoestisch evenwicht te vinden, is er ism Arteveldehogeschool, UGent, VLAIO en een aantal ervaren akoestische partners zoals DOX Acoustics nv, een specifiek onderzoeksproject gestart: ACUSTICARE

Ouderen met dementie lijden vaak aan gedragsmatige en psychologische stoornissen. Deze hebben een impact op de levenskwaliteit van de bewoner en de medebewoners, alsook op de werkstress van het zorgpersoneel. Vanuit de literatuur is gekend dat bepaalde geluiden een positieve invloed kunnen hebben op het gedrag en op die manier de stress bij de bewoners kan verlagen, waardoor de agitatie ook verlaagt. Aan de andere kant hebben (ongewenste) stoorgeluiden een negatieve impact, zij verhogen de stress dan weer.

 

Soundscapes

Een eerste doel van het ACUSTICARE-project is het akoestisch comfort in de (leef)ruimtes van de WZC te bestuderen en te remediëren aan de hand van hoogwaardige akoestische panelen. Op die manier ontstaat er een aangenamere geluidsomgeving voor de bewoners en het zorgpersoneel, met een vermindering van stress tot gevolg. Een tweede doel van het project is om in de akoestisch verbeterde ruimtes soundscapes te creëren die op een continue manier zorgen voor prikkelende geluiden zodat de bewoner een duidelijk plaats- en tijdsbesef heeft, waardoor die onder andere minder gedragsstoornissen zal vertonen. Globaal zal dit bijdragen aan een betere levenskwaliteit bij de bewoners, een verminderd gebruik van medicatie en een verminderde werkstress bij het zorgpersoneel.

Aan de hand van een aantal testen in vijf deelnemende woon-zorgcentra in Vlaanderen zullen akoestische absorptiepanelen getest worden en zullen de effecten van de akoestische verbeteringen nagemeten worden op vlak van de akoestiek zelf en het zorgeffect. Volg het verloop van de testen op www.acusticare.be of woon een van de workshops mee die hieraan gekoppeld worden. 

 

Akoestische Studie

Om de pijnpunten in een WZC bloot te leggen is het ook altijd aangewezen om een akoestisch studiebureau onder de arm te nemen, die aan de hand van gedetailleerde metingen kan aantonen waar de storende geluidsbronnen zich bevinden en hoe men zo efficiënt mogelijk gerichte akoestische oplossingen kan toevoegen in de ruimte.