Doorzoek volledige site
08 november 2017

Maasmechelen verkoopt projectzones

De gemeente Maasmechelen zet continu in op het ontwikkelen van nieuwe gebieden waar wonen aantrekkelijk is. Momenteel verkoopt ze via leidraad drie percelen in Mottekamp voor het oprichten van Urban Villa’s en een perceel in het centrum van Mechelen aan de Maas voor het oprichten van een beeldbepalend torengebouw.

De projectzone voor de urban villa’s is gelegen in het BPA Mottekamp. Er zijn drie zoekzones voorgesteld waarbinnen de kandidaat-koper een voorstel van maximaal 700m² kan doen voor het bouwen van drie Urban Villa's, één per zoekzone. Die Urban Villa heeft maximum drie bouwlagen en maximum zes woongelegenheden (voorschriften BPA). Door de ligging in een groen park en de publieke toegankelijkheid rondom de gebouwen, is hoogwaardige architectuur aan elke zijde van het gebouw belangrijk. De integratie van de urban villa's in het groen is van primordiaal belang (innovatief en aantrekkelijk). De minimale verkoopsprijs bedraagt 150.000 euro per zone. Een filmpje op www.woneninmaasmechelen.info biedt een zicht op de strategie van de gemeente op de volledige woonsite Mottekamp, inclusief de gemeentelijke kavels (verkoop 3de fase).

 

Torengebouw

De projectzone voor het oprichten van een beeldbepalend torengebouw (een baken voor het stedelijk gebied) in het centrum van Maasmechelen is gelegen op de hoek Rijksweg – Dr. Haubenlaan. Het perceel, met een oppervlakte van 2a88ca maakt deel uit van een projectzone in het GRUP Oud Mechelen. Deze ontwikkeling zal aansluiten op de in voorbereiding zijnde renovatie/herontwikkeling van de Maasland Shopping en haar omgeving. Het project dient tevens in het kader van Spartacus gezien te worden, nabij de toekomstige hoofdhalte van de tramlijn. Aangezien het project een ontwikkeling toelaat van circa 10 appartementen en 1 commerciële ruimte bedraagt de minimale verkoopprijs 275.000 euro.

 

Deadline: 22 december

De verkoop gebeurt via leidraad. Geïnteresseerden kunnen vanaf 10 november 2017 het verkoopdossier opvragen bij de afdeling Ruimte via het mailadres ruimte@maasmechelen.be. Het voorstel moet ten laatste ingediend worden tegen 22 december a.s. om 10.00 uur. De publicatie van deze opdracht verschijnt tevens in de Bouwkroniek en het Bulletin der Aanbestedingen. De ingediende kandidaturen worden beoordeeld op prijs, visie en plan van aanpak.

Meer info: Gemeente Maasmechelen – Afdeling Ruimte – www.woneninmaasmechelen.info

GERELATEERDE DOSSIERS