Doorzoek volledige site
09 november 2017 | FILIP VAN DER ELST

InfoWarmtePomp.be: 'Prijskloof tussen elektriciteit en fossiele brandstoffen moet dalen'

Illustratie | © InfoWarmtePomp.be

Het consortium InfoWarmtePomp.be haalt op zijn website hard uit naar de verschillende regeringen in België. “Er gebeurt veel te weinig om àlle mogelijke toepassingen van hernieuwbare energie te ondersteunen”, zegt het consortium. “Warmtepompen en zonneboilers worden opvallend stiefmoederlijk behandeld.”

“Veel woorden, weinig daden”: zo vat InfoWarmtePomp.be de handelswijze van de Belgische federale en gewestelijke regeringen samen. België heeft zich immers geëngageerd om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen, maar toch worden milieuvriendelijke warmtepompen en zonneboilers volgens de sector te weinig ondersteund.

En dat heeft een impact op de verkoopcijfers: jaarlijks worden er momenteel minder dan 10.000 (ecologische) warmtepompen verkocht, tegenover meer dan 200.000 gas-en mazoutketels, terwijl die wel nog op schadelijke fossiele brandstoffen draaien.

“De groei van de warmtepompenmarkt is helemaal niet in overeenstemming met het potentieel dat deze technologie heeft op het vlak van hernieuwbare energie en vermindering van CO2-uitstoot”, klinkt het.

 

 

30 cent/kWh

InfoWarmtePomp.be haalt zelf de prijskloof tussen elektriciteit en fossiele brandstoffen aan als reden. Een warmtepomp draait immers op elektriciteit, die aan particuliere gebruikers in België aan 30 cent/kWh wordt doorverkocht: dat is het duurste tarief in Europa.

De sectorfederatie wil verder dat de kloof tussen de prijs van elektriciteit en fossiele brandstoffen daalt tot een aanvaardbaar niveau. “Alleen dan zal de verkoop van warmtepompen toenemen”, klinkt het.

“Er wordt daarenboven geen onderscheid gemaakt tussen de diverse toepassingen waarvoor mensen elektriciteit gebruiken. Iemand die zijn woning verwarmt met een milieuvriendelijke warmtepomp betaalt voor de elektriciteit die hij daarvoor nodig heeft hetzelfde tarief als iemand die zijn huis nog steeds elektrisch verwarmt. Het zou toch veel logischer zijn om een ander elektriciteitstarief te hanteren voor gebruikers die investeren in groene verwarming. Dit principe wordt reeds toegepast voor elektrische wagens, dus moet dit ook kunnen voor warmtepompen”, aldus nog InfoWarmtePomp.be.

InfoWarmtePomp.be pleit ervoor dat de overheid meer inzet op hernieuwbare energie.  “Concrete voorbeelden zijn een snellere implementatie van de Europese richtlijnen, premies gebaseerd op de CO2-vermindering (bij nieuwbouw én renovatie), lagere elektriciteitsprijzen (of een specifiek warmtepomptarief) en een verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie bij renovatie.”

GERELATEERDE DOSSIERS