Doorzoek volledige site
29 november 2017

Pixii Expert Day energie-efficiënt erfgoed

Op donderdag 14 december 2017 organiseert Pixii de Expert Day energie-efficiënt erfgoed. Met deze studiedag wil Pixii samen met een aantal experts aan de hand van wetenschappelijke studies en concrete voorbeeldprojecten tonen dat ook onroerend erfgoed tot op een hoger niveau van energie-efficëntie getild kan worden. Inschrijven doe je via deze weg

Beschermd onroerend erfgoed, bouwkundig erfgoed en architecturaal, cultureel of esthetisch waardevolle gebouwen stellen professionals bij een renovatie steeds voor een pittige uitdaging: hoe maak je zulke gebouwen energie-efficiënt? 

Verschillende sprekers bieden antwoorden op deze vraag. Hieronder een samenvatting van twee lezingen die zullen plaatsvinden tijdens de Pixii Expert Day. 

 

Complexiteit van na-isolatie van historisch metselwerk toegelicht aan de hand van enkele gevalstudies

Lezing om 11:15 uur tijdens de expert day 'Energie-efficiënt erfgoed' | Jelle Langmans (BauPhi)

Bij de meeste erfgoedprojecten is de buitengevel beschermd en biedt binnen-isolatie de enige mogelijkheid om de thermische weerstand van opake delen in de gevel te verhogen. Daarnaast kan het vochtgedrag van historisch metselwerk sterk variëren. Het type baksteen, de samenstelling van de mortel, het gebruikte metselverband, detaillering en staat van de gevel bepalen in sterke mate het vochtgedrag van de wand en dus ook hoe de wand zal reageren op het toevoegen van binnen-isolatie.

Deze presentatie tracht aan de hand van concrete gevalstudies een duidelijke kijk te brengen op de complexiteit van vochttransport bij historisch metselwerk, en bij hoe hiermee om te gaan bij de keuze van binnen-isolatie. Hierbij ligt de focus op de verschillende stappen van het proces om tot een duurzame oplossing te komen rekening houdend met de vaak zeer specifieke randvoorwaarden die erfgoedprojecten met zich meebrengen.

 

Na-isolatie historische dakstructuren: afstemming met erfgoedwaarden toegelicht aan de hand van 3 praktijkvoorbeelden

Lezing om 14u45 tijdens de 'Expert Day Energie-efficiënt erfgoed' - Bert van den Bergh (Bureau Bouwtechniek)​​​​​​​

Inzetten op energie-efficiëntie bij monumenten vraagt een doordachte aanpak waarbij energiebesparende maatregelen dienen gedoseerd en ingezet te worden in overeenstemming met de materiële en immateriële erfgoedwaarden. Naast behoud van waardevolle historische profilering en maatvoering dient daarbij het historisch materiaal behouden, bereikbaar voor onderhoud en inspecteerbaar te blijven. Een monument heeft verder in eerste plaats baat bij een bestendig gebruik dat aansluit bij het oorspronkelijk gebruik, het gebouw en de betekenis als erfgoed. Dit zijn in wezen allen complementaire eisen naar duurzaamheid.

Bij herbestemming van erfgoed vormen ambities zoals energie-efficiëntie steeds een projectspecifieke uitdaging. Na-isolatie van de dakstructuren is daarbij veelal eerste de keuze voor het verbeteren van de energie-efficiëntie.

Deze lezing licht de ambities, mogelijkheden, uitwerking en aandachtspunten verder toe aan de hand van een drietal praktijkvoorbeelden in het kader van herbestemming Erfgoed.

 

Praktisch

  • Het volledige programma kan je hier raadplegen. 
  • Locatie: Huis van de Bouw - Seminariecentrum van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen Kleine laan 29 9100 Sint Niklaas
  • Kostprijs: pixii-leden: € 120 | niet-leden: € 150 | studenten: € 60
  • Overige praktische info