Doorzoek volledige site
06 december 2017

META architectuurbureau, Souto de Moura en CFE aangeduid als voorkeursbieder voor nieuwe Beurssite in Brugge

Illustratie | infunctievan
Illustratie | infunctievan
Illustratie | infunctievan
Illustratie | infunctievan

De stad Brugge heeft het team ‘Beursgenootschap Souto de Moura – METACFE’ aangeduid als voorkeursbieder voor de ontwikkeling van de nieuwe Beurssite. Het team haalde het van onder meer Atelier Kempe Thill + Architectengroep III, OMA + U-define, Bjarke Ingels Group+Salens en KAAN architecten. Als de onderhandelingen vlot verlopen kan de opdracht in het voorjaar van 2018 definitief gegund worden.

Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw tot nu speelde de beurshal een belangrijke rol in het Brugse evenementengebeuren. Het gebouw was ondertussen bijna 50 jaar oud en vertoonde al jaren gebreken .

Na jaren van onderzoeken en afwegen besliste het Brugse stadsbestuur finaal om de oude beurshal af te breken en op dezelfde locatie een vernieuwd en eigentijds gebouw op te trekken dat een modern onderkomen moet bieden voor beurzen en congressen. Het stadsbestuur is ambitieus in dit project en onderstreepte dit met het beschikbaar stellen van een bouwbudget (voor nieuwbouw + omgevingsaanleg) dat geplafonneerd is op 40 miljoen euro (alles inbegrepen).

 

OPRECHT EN TIJDLOOS ONTWERP

De beoordelingscommissie, onder deskundige leiding van bOb Van Reeth, koos voor het voorstel  van Souto de Moura en META omdat het een oprecht en tijdloos ontwerpvoorstel is in verschijningsvorm, beeldwaarde en materiaalgebruik. Het ontwerpvoorstel wenst de site en z’n omgeving niet grondig te wijzigen, maar wil zich vooral inpassen en kwalitatieve meerwaarde bieden. Het gebouw heeft niet de ambitie om spectaculair te zijn. Daarentegen is het robuust en aanwezig, op een integere en tijdloze wijze.

Er werd bewust gekozen voor een sober publiek gebouw waarbij de architectuur de functionaliteit van het gebouw ten volle ondersteunt. Het weerhouden concept biedt de grootst bruikbare nettovloeroppervlakte voor de beurs- en congresactiviteiten van alle ingediende voorstellen. 

De beoordelingscommissie was van oordeel dat het nieuwe gebouw ten dienste zal staan van buurt en wijk, bewoner en bezoeker, alsof het er altijd al gestaan heeft. Bovendien voldoet het ontwerpvoorstel aan de hoge eisen die gesteld werden naar duurzaamheid, toegankelijkheid, brandveiligheid, onderhouds- en gebruiksvriendelijkheid.

 

Burgemeester Renaat Landuyt: “Het ontwerp van het team van de voorkeursbieder getuigt van respect voor de stad omdat het Brugge Brugge laat zijn. We kiezen niet voor spektakelarchitectuur, maar voor sobere maar zeer functionele architectuur, op z’n Brugs”.

 

De footprint van het gebouw blijft dezelfde als van het gebouw dat er voorheen stond, nl. 5.250 m². De gevels van het gebouw worden volledig opgetrokken uit recuperatiebaksteen, wat een Brugse eigenheid met zich mee zal brengen. De hoogte van het gebouw bedraagt nu 31 meter. Daarmee kijken de bovenste verdiepingen uit boven de huizen van de Zwijnstraat. Vanuit het ruime restaurant en de cateringruimte op de bovenste verdieping zal men in de toekomst kunnen genieten van onderstaand zicht op het Brugse dakenlandschap.

 

OVERDEKT BEURSPLEIN

Zoals gevraagd in het programma van eisen leent de beurshal zich perfect voor allerhande beurzen, maar daarnaast is het even functioneel voor andere activiteiten en festiviteiten. Het overspannend dak boven de beursoppervlakte van 4.500m² wordt gesteund door slechts acht kolommen, die zich bovendien aan de buitenkant van de ruimte bevinden. Op die manier wordt een heel bruikbare zaal gecreëerd.

Belangrijk in die context is dat de beurszaal aan drie zijden voorzien is van glazen schuifwanden, die volledig kunnen opengezet worden. Dit biedt voor de Stad mogelijks een opportuniteit om een overdekt (beurs)plein te creëren op de dagen dat er geen specifieke beurzen of evenementen gepland zijn. Zo geef je aan de Bruggelingen een overdekt plein.

 

DRIESTOELENPRINCIPE

Het congresgedeelte wordt verticaal georganiseerd. Het programma van het congresgedeelte is opgebouwd uit drie verschillende componenten die een gelijkwaardig statuut hebben en opgebouwd zijn volgens het vooropgestelde 'driestoelenprincipe' (een congresdeelnemer heeft een zitplaats in de plenaire ruimte, voor de lunch en in een break-outruimte). In het gekozen ontwerp zijn alle gewenste voorzieningen aanwezig: een plenaire zaal (die o.m. uitgerust wordt met een telescopische tribune voor 528 personen), een ruime foyer, poster areas, tien vergaderzalen (‘break-outs’) en het restaurant (cateringruimte).

Het stapelen van de drie congresonderdelen verkort de looplijnen aanzienlijk, maar is ook een optimalisatie naar evacuatie. Aangezien de break-outs, de cateringruimte en de plenaire zaal als verschillende ruimtes kunnen vormgegeven worden, moeten de doorgangsbreedtes voor evacuatie niet gecumuleerd worden, op voorwaarde dat de verschillende ruimtes op verschillende vloerniveaus liggen.

Hoewel beide functies (beurs en congres) onder één dak gehuisvest zijn en binnen een éénduidig volume gevat zijn, zijn het overdekt Beursplein en het Congresgebouw structureel perfect van elkaar gescheiden, wat onmiskenbare voordelen voor dubbel- en gelijktijdig gebruik van beide gebouwen mogelijk maakt, met evidente voordelen naar akoestiek, verwarming, verluchting, organisatie…

 

OVERIGE KANDIDATEN

In totaal werden 10 kandidaturen van gerenommeerde internationale en Belgische ontwikkelaars, architecten en aannemers ingediend. Uit die 10 kandidaturen werd vorig jaar, onder andere op basis van ervaring en referenties, een selectie gemaakt van de 5 teams die, naar oordeel van de commissie, het meest geschikt waren om de opdracht uit te voeren.

Twee teams werden geweerd uit de procedure wegens onregelmatigheid van hun offerte. In concreto overschreden de voorstellen van zowel team BRUGGRES als Forum Brugae het opgelegde plafondbudget waardoor ze geweerd werden uit de verdere procedure.

De vijf teams:

Besix Red NV

 • Architect: Atelier Kempe Thill + Architecten Groep III
 • Ontwikkelaar: Besix Red NV
 • Aannemer: NV Besix S.A.

Samenwerkingsverband BRUGGRES

 • Architect: OMA + U-define
 • Ontwikkelaar: BCS Investissement NV
 • Aannemer: Willemen General Contractor NV

Beursgenootschap Souto de Moura – META – CFE

 • Architect: Souto de Moura + META architectuurbureau
 • Ontwikkelaar: D&E NV + CFE NV
 • Aannemer: CFE Bouw Vlaanderen NV

BC&EC

 • Architect: BIG + Salens
 • Ontwikkelaar: CIT Blaton NV + Extensa Group NV
 • Aannemer: Van Laere NV

Forum Brugae

 • Architect: KAAN architecten
 • Ontwikkelaar: PSR Brownfield Developers NV
 • Aannemer: Jan De Nul NV