Doorzoek volledige site
06 december 2017

Akoestische renovatie van houten vloeren

Vloeropbouw met een onafhankelijk verlaagd plafond op een bijkomende balkenlaag waarmee men een verhoogd akoestisch comfort kan bereiken. Illustratie | WTCB / CSTC
Vloeropbouw met een bijkomende trillingsontkoppelde balkenlaag op houten klossen waarmee een normaal akoestisch comfort behaald kan worden. Illustratie | WTCB / CSTC
Systeem bestaande uit een ‘zware’ zwevende vloer en een afhangend akoestisch plafond waarmee men een verhoogd akoestisch comfort kan behalen. Illustratie | WTCB / CSTC

In het WTCB-Tijdschrift 2001/1 werden de akoestische prestaties van houten vloeren reeds uitgebreid geanalyseerd. In dit artikel gaat het WTCB dieper in op enkele courante en vernieuwende oplossingen om deze prestaties te verbeteren teneinde een normaal of een verhoogd akoestisch comfort tussen woningen te behalen.

De lucht- en contactgeluidsisolatie van traditionele houten vloeren is vaak zeer zwak. Wanneer deze vloeren twee woningen scheiden, zullen hun prestaties nagenoeg steeds ontoereikend zijn om aan de huidige eisen uit de akoestische norm NBN S 01-400-1 te voldoen. De geluidsisolatie van dergelijke vloeren kan gelukkig wel aanzienlijk verbeterd worden door verhoogde vloersystemen en/of verlaagde plafondsystemen uit te voeren. Afhankelijk van de randvoorwaarden (bv. plaats, budget, eigendom …) komen deze oplossingen soms echter niet in aanmerking. Daarom heeft het WTCB in het kader van verschillende projecten (AH+, STAR, Do-It Houtbouw …) en in samenwerking met diverse fabrikanten in zijn akoestische laboratorium een aantal uitgebreide meetcampagnes gevoerd om hiervoor innovatieve oplossingen te vinden.

 

1. De lucht- en contactgeluidsisolatie van houten vloeren

In oude woningen staan de houten vloeren vaak in verbinding met verticale, zware metselwerkwanden. Wanneer deze vloeren echter gerenoveerd worden met het oog op een akoestische verbetering, wordt de maximaal haalbare luchtgeluidsisolatie beperkt door de flankerende geluidstransmissie via deze wanden (zie pijl F-f in onderstaande afbeelding). Dit is te wijten aan het grote massaverschil tussen deze vloeren en de dragende wanden (zie WTCB-Tijdschrift 2001/1). Om een normaal akoestisch comfort te behalen, moeten doorlopende massieve wanden waarvan de oppervlaktemassa kleiner is dan deze van uit 30 cm dikke baksteen bestaande wanden (m.a.w. 390 kg/m²), op minstens één verdieping voorzien worden van een akoestisch efficiënte voorzetwand (∆Rw ≥ 12 dB, zie de WTCB-Dossiers 2013/4.14). Wanneer men een verhoogd akoestisch comfort beoogt, moet er op beide verdiepingen een dergelijke voorzetwand geïnstalleerd worden.

Wat de contactgeluidsisolatie van houten vloeren betreft, speelt de flankerende geluidstransmissie een minder belangrijke rol en is de directe transmissie doorslaggevend. Bijgevolg kan een vloersysteem louter op basis van zijn in het laboratorium aangetoonde contactgeluidsisolatieprestatie geselecteerd worden.

 

>> Lees dit artikel verder op de website van het WTCB <<