Doorzoek volledige site
04 januari 2018 | LIESBETH VERHULST

Wat verandert er in 2018?

Wat verandert er in 2018? Illustratie | Pexels

Een nieuw jaar betekent dat er opnieuw heel wat nieuwe maatregelen van kracht zijn. Architectura.be zet de belangrijkste nieuwigheden op een rijtje. 

Omgevingsloket van start

Op 1 januari 2018 schakelden alle Vlaamse steden en gemeenten over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt. Nieuwe aanvragen gebeuren voortaan steeds via het Omgevingsloket. Het DBA-loket dient enkel nog voor het raadplegen van bestaande DBA-dossiers.
Meer info

Omwille van de problemen met het DBA-loket in de laatste twee weken van 2017, ijvert NAV voor een oplossing voor architecten die op 31 december moeten vaststellen dat hun bouwaanvraag door de technische problemen niet doorgestuurd kon worden. NAV ijvert voor een overgangsperiode zodat voor die gevallen een vergunningsaanvraag alsnog in 2018 via het DBA-loket kan gebeuren, volgens de voorschriften en eisen van 2017.


S-peil vervangt K-peil

Voor vergunningen die worden aangevraagd vanaf januari 2018 zal geen K-peil eis meer van toepassing zijn. Dit wordt vervangen door het schilpeil of S-peil. De S-peileis start met S31 voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018. Voor bouwaanvragen vanaf 2021 wordt de S-peileis S28.
Meer info


Grondige wijziging Codextrein ruimtelijke ordening

Het  decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, kortweg de ‘Codextrein’, ondergaat grondige wijzigingen, meldt NAV op zijn website. De meeste delen van het decreet treden op 1 januari in werking, behalve de handhavingsbepalingen en de bepalingen die te maken hebben met de socio-economische vergunning en de natuurvergunning.
Meer info


Nieuwe normen sociale woningbouw

Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe normen en ontwerprichtlijnen voor sociale woningen. De belangrijkste nieuwigheden focussen op energiezuinigheid en kleiner bouwen. Ook krijgen de SHM’s en ontwerpers meer ruimte voor eigen keuzes en creativiteit.
Meer info


Woningpas gaat van start

In het voorjaar van 2018 wordt de Woningpas ingevoerd, een digitaal paspoort voor elke woning met daarin alle bouwvergunningen, energiecertificaten en andere attesten. Voor het nieuwe Energie Prestatie Certificaat krijgen we nog een jaartje respijt. De invoering van het EPC+ is gepland voor januari 2019.
Meer info