Doorzoek volledige site
11 januari 2018 | JOKE WELTENS

Architectonisch beton als meerwaarde

Blue Tower - 2016 (Brussel) Illustratie | Loveld
De Noordstrook - 2009 (Amsterdam) Illustratie | Loveld
Appartementencomplex Zuidzicht Hasselt Illustratie | Scholz

Als architect streef je ernaar om je project meerwaarde te geven. Meerwaarde creëren kan door nadruk te leggen op welbepaalde aspecten zoals functionaliteit, duurzaamheid of esthetiek. Een aantrekkelijk gebouw wordt in een oogopslag vertaald door mooie gevels. De keuze aan gevelmaterialen en –afwerkingen is eindeloos.

Architectonisch beton is geschikt voor geveltoepassingen. Dit beton onderscheidt zich van andere types beton door de aard van het materiaal. Zichtbeton is ter plaatse gestort beton waaraan esthetische eisen worden gesteld. Grijs beton daarentegen kent geen esthetische vereisten en wordt vooral gebruikt voor gewapende en ongewapende constructies.

Architectonisch beton of sierbeton is geprefabriceerd beton van architectonische kwaliteit waaraan specifieke eisen worden gesteld. Architectonische betonelementen combineren technische functies met een verzorgde afwerking.

 

Meerwaarde

De meerwaarde van het materiaal zit in de mogelijkheden ervan. Wat vormen, kleuren en afwerkingen betreft, zijn er ontelbaar veel opties. Grillige omtrekken, verschillende reliëfs, het inwerken van logo’s of teksten, … het kan allemaal. Baksteenstrips, natuursteen, tegels of andere ‘ongewone’ materialen kunnen ingestort worden om een bepaald effect te bekomen.

Ook het aantal toepassingen van architectonisch beton is zeer uitgebreid: van (sandwich)gevelbekleding, structurele elementen en terrassen, naar raam- en deurdorpels tot kroonlijsten. Om de fabrikant of de ontwerper te helpen met het voorschrijven, is een document met technische voorschriften opgesteld: de PTV 21-601 (2016) ‘Geprefabriceerde elementen van architectonisch beton’.

 

De prijs en de parameters

Diverse parameters zijn bepalend voor de prijs van een element en zijn steeds projectafhankelijk.

Hoe complexer de wapening, hoe duurder het element. Het inwerken van andere bouwelementen zoals buizen resulteert in het aanpassen van de wapening. Duurdere RVS-bevestigingssystemen inwerken in de wapening voor de latere bevestiging aan de ruwbouw, doet de prijs ook toenemen.

Ook de bekisting speelt een rol in het prijskaartje. Er wordt steeds met nieuwe bekisting gewerkt. Daarnaast betekent een complexe bekisting een duurder element (bv. de vorm, mallen inleggen voor geveleffecten, raamkaders inwerken). De gevelindeling moet gerespecteerd worden dus moet er heel nauwkeurig gewerkt worden.

Bovendien bepaalt het recept mede de prijs. De herkomst van de granulaten en hun kwaliteit beïnvloeden de kostprijs, net zoals het type cement.

Tenslotte is de afwerking een bepalende factor voor het kostenplaatje. Afhankelijk van het gewenste effect, zal een nabewerking nodig zijn (uitgewassen, gezuurd, gestraald, gehydrofobeerd, gepolijst, ...).

Een groot voordeel van architectonisch beton is de snellere uitvoering op een werf. Door de ex-situ uitvoering heeft een aannemer minder zorgen op de werf en is hij minder afhankelijk van weersomstandigheden.

 

Advies

De prijzen voor architectonisch beton kunnen heel uiteenlopend zijn. Het is aangeraden om tijdens de ontwerpfase preventief advies te vragen bij een betonfabrikant of bij Febelarch om foute prijsaannames of ontwerpkeuzes te vermijden. Op die manier kan aan de wens voor elk project worden voldaan.

 

Dit artikel is mede tot stand gekomen door de infosessie ‘Outstanding esthetisch beton’ georganiseerd door het NAV.

GERELATEERDE DOSSIERS