Doorzoek volledige site
15 maart 2011

Meerwaarde van geluidsabsorberend plafond in scholen

De spraak-ruisverhouding, de mate waarin het achtergrondgeluid de spraak beinvloedt, heeft een belangrijke invloed op de spraakverstaanbaarheid. Om de spraak-ruisverhouding in klaslokalen te verhogen zijn er twee mogelijkheden: het verhogen van het geluidsniveau en het verminderen van het achtergrondgeluid. Een geluidsabsorberend plafond doet de spraakverstaanbaarheid stijgen en het achtergrondlawaai dalen.
De spraak‐ruisverhouding, de mate waarin het achtergrondgeluid de spraak beinvloedt, heeft een belangrijke invloed op de spraakverstaanbaarheid. Om de spraak-ruisverhouding in klaslokalen te verhogen zijn er twee mogelijkheden: het verhogen van het geluidsniveau en het verminderen van het achtergrondgeluid. Een geluidsabsorberend plafond doet de spraakverstaanbaarheid stijgen en het achtergrondlawaai dalen.
(foto: Rockfon)


Om de spraak‐ruisverhouding te verhogen zijn er twee mogelijkheden:

•  Het verhogen van het geluidsniveau van de spraak: dit kan door harder roepen, waarbij we in de eerste plaats aan de stem van de leerkracht moeten denken of door gebruik te maken van auditieve middelen (bv. microfoon). Helaas speelt bij dit laatste ook de nagalmtijd een rol (gevolg van harder spreken is vaak nog meer rumoer, nog meer onrust, nog harder spreken,... Lawaai voedt immers lawaai.

•  Achtergrondgeluid verminderen in het klaslokaal: gros van de oorzaken van hoog achtergrondgeluid bevinden zich buiten het klaslokaal en kunnen niet altijd eenvoudig aan de basis worden aangepakt (bv. school die langs drukke verkeersweg ligt). Wel hebben wij gemerkt dat een geluidsabsorberend plafond een oplossing kan bieden, daar dit niet enkel de nagalmtijd terugdringt, maar ook het aanwezige achtergrondgeluid in het klaslokaal reduceert.


Wat een geluidsabsorberend plafond doet

Door het gebruik van een akoestisch plafond gaat de spraakverstaanbaarheid stijgen en het achtergrondlawaai dalen. Gezien spraakverstaanbaarheid ook bepaalt wordt door direct geluid (wat niet geabsorbeerd of gereflecteerd wordt), gaat het effect van de daling van het achtergrondgeluid zelfs groter zijn dan de daling van het spraakniveau. Bij een geluidsbron van 60 dB is een geluidniveau van 61,1 dB gemeten als 50% absorptie is toegevoegd. Brengt men de absorptie terug tot 6% is het geluidsniveau 67 dB. In de praktijk spreekt men dan reeds over enorm merkbare verschillen. Bijkomend effect zal zijn dat de leerkracht in het eerste geval ook zachter gaat praten. Algemeen kan men stellen dat het achtergrondgeluid daalt met 3dB, bij een verdubbeling van de geluidsabsorptie. Het geluidsvermogen van de spraak daalt in hetzelfde geval met 1,5 dB. De gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficient ligt bij 30%, waarmee kan gesteld dat een goed absorberend plafond in een gemiddeld klaslokaal wonderen kan doen.

In sommige specifieke lokalen kunnen andere standaarden (aula, sporthallen, ...) gelden. Hierbij wordt dan ook vaak een akoestisch expert ingeschakeld.
(foto: Rockfon)


Bron:  Rockfon