Doorzoek volledige site
06 februari 2018

NanoHouse draag project ‘EnOp’ over aan Brightlands

Initiatiefnemer NanoHouse heeft het project 'EnOp' overgedragen aan Brightlands Chemelot Campus. ‘EnOp’ is het Interreg-project CO2 voor energieopslag, waarmee onderzoek verricht wordt naar de omzetten van CO2 voor energieopslag en slimme materialen. VITO is projectpartner en is onder meer betrokken bij het uittesten van twee verschillende technologieroutes, het uitvoeren van marktstudies en de link naar het (hernieuwbare) energiesysteem.

De focus van de campus ligt op hoogwaardige materialen en duurzame technologieën en ontwikkelde zo een plaats voor innovatie en nieuwe bedrijven. Dankzij proeffabrieken en het versnellen van de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid levert de campus een actieve bijdrage.

Chemelot Campus werkt onder de naam Brightlands samen met Maastricht Health Campus, Campus Greenport Venlo en Smart Services Campus te Heerlen.

 

Energieopslag en CO2-omzetting

Het project ‘EnOp’ richt zich op de chemische opslag van energie. Het onderzoek spitst zich toe op zeven technologieën om  CO2 om te zetten. De CO2 kan zo gebruikt worden voor energieopslag, en kan gebruikt worden als koolstofbron voor slimme materialen.

Er is een onderscheid tussen directe en indirecte omzetting. Direct houdt in dat CO2 via zonlicht omgezet wordt in chemicaliën en brandstoffen. Hierbinnen gebeurt onderzoek naar de productie en valorisatie van algen en het gebruik van nanodeeltjes en halfgeleiders.

Bij indirecte technologieën wordt CO2 omgezet met behulp van hernieuwbare elektriciteit, zoals plasmatechnologie en (bio)elektrochemische processen.

 

Samenwerking

Bij het onderzoek werken onderzoeksinstellingen uit Vlaanderen en Nederland samen, waarbij elke partij specialistische kennis en capaciteit inbrengt. Er nemen tien partners deel aan het project: drie uit Nederland (TNO Onderzoek en Advies, Technische Universiteit Eindhoven, Dutch Institute for Fundamental Energy Research DIFFER), zes uit Vlaanderen (KU Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt, VITO N.V., Thomas More-hogeschool) en één uit Duitsland (Universiteit RWTH Aachen-DWI).

 

Businessteams

Het bedrijfsleven wordt betrokken via een businessteam, dat uit MKB/KMO-bedrijven bestaat. Dit is belangrijk, omdat het voor bedrijven nog moeilijk is om in te stappen en investeringsbeslissingen te nemen aangezien de technologieën zich nog in een embryonaal stadium bevinden. Via deze businessteams worden bedrijven in het project betrokken.