Doorzoek volledige site
22 februari 2018 | ALEXANDRA CARREMANS

Een uniek concept: zorgstad Strop in Gent

Volumestudie Illustratie | Archipl architecten

Zorg dichter brengen naar zij die het nodig hebben en deze integreren in de maatschappij. Dat is het concept van de zorgstad Strop in Gent. Het gebied waar de zorgcampus komt, is een gebied dat historisch gegroeid is vanuit de zorg voor psychiatrie. Het terrein wordt door Archipl architecten herzien om het op zo’n divers mogelijke manier opnieuw in te vullen.

Tegenwoordig richt de maatschappij zich op de ‘vermaatschappelijking van zorg’, waarbij we proberen om mensen met psychiatrische problematieken thuis te verzorgen. De bedoeling van de campus is zich te richten op het zorgwonen zodat deze zorg makkelijker aan huis geleverd kan worden. Dit gaat van een woonzorgcentrum tot hulp aan mensen voor begeleid wonen. De mensen kunnen er zelfstandig wonen, maar er is wel begeleiding en steun binnen handbereik.

 

De site

De site is gelegen tussen de Stropstraat en de Stropkaai langs de Schelde. Momenteel is het gebied volgebouwd. Na historisch analyse zullen enkel de waardevolle gebouwen een nieuwe invulling krijgen, aangevuld met hedendaagse architectuur. Een school voor mensen met een mentale beperking, het hoofdhuis van de Broeders van Liefde en een auditorium maken reeds deel uit van deze campus.

Er wordt ook een ondergrondse parking geïntegreerd en de stad bouwt binnenkort een fietsbrug over de Schelde. Hierdoor zal het fietsverkeer rond het gebied toenemen en dankzij de parking worden auto’s uit het straatbeeld weggewerkt. Het gebied wordt zo transparanter. Dankzij de beschermde tuin en de nieuwe tuinen van de patiovolumes, krijgt de site opnieuw een groen karakter. Door pleintjes en een mix van semi-publieke en privéruimtes te creëren ontstaat een goede verhouding in openbare ruimte.

 

Eerste fase

Volgend jaar start de eerste fase van het project. Als eerste wordt een woonzorgcentrum van vier bouwlagen gebouwd met twee extra bouwlagen in een penthouse-volume en een woonzorgtoren van negen bouwlagen. In de woonzorgtoren kunnen bijvoorbeeld serviceflats of studio’s voor begeleid wonen komen. Vanuit het woonzorgcentrum kan medische zorg of begeleiding geleverd worden aan bewoners van de woonzorgtoren. Op het gelijkvloers wordt een cafetaria, restaurant, winkel, kapper…voorzien.

De ruimtes op het gelijkvloers kunnen voor iedereen toegankelijk zijn. Er kan op het gelijvloers bijvoorbeeld een doktersparktijk, tandarts of kinéruimtes ingericht worden die door iedereen bezocht kan worden. Op de bovenste verdieping zouden vergaderlokalen kunnen komen. Zo wordt er opnieuw gedacht aan de integratie van de campus in de stad.

GERELATEERDE DOSSIERS