Doorzoek volledige site
06 maart 2018 | LIESBETH VERHULST

Open ontwerpoproep wandeling 'Boeren Langs de Gracht' in Retie

Illustratie | De Beeldwinkel

De Gemeente Retie nodigt ontwerpers en kunstenaars uit een voorstel in te dienen voor de wandeling Boeren Langs de Grote Gracht. Ze daagt teams uit een totaalconcept in te dienen voor zitobjecten, infodragers, een kijkverhoog én een land-artelement, dat bijdraagt aan de beleving van het landschap en de geschiedenis van het landgebruik. Deadline voor het indienen van de visievoorstellen is 15 april.

Retie is één van de dunst bevolkte gemeenten van de Kempen. Het grote aandeel open ruimte wordt al generaties lang gevormd en beheerd door landbouwers die hierdoor hun stempel op het landschap drukten. Landbouwers hebben de voorbije decennia de vroegere woeste gronden omgevormd tot vruchtbaar akkerland. De landbouwontginning resulteerde in een uniek open-ruimtegebied dat gekenmerkt wordt door een opvallende kavelstructuur en wateringen. Het project ‘Boeren langs de Grote Gracht’ geeft wandelaars de kans om een blik te werpen achter de schermen van een landschap dat vormgegeven werd door deze land(schaps)bouwers.

‘Boeren langs de Grote Gracht’ wil de beleving van het landschap vergroten door bezoekers in dialoog te laten gaan met het landschap en met elkaar. De unieke kavelstructuur van het vroegere domein De Graaf wekt op zich al verwondering en respect op. Via deze Open Call wil de gemeente het enthousiasme voor kwaliteitsvolle open ruimte vergroten door op een aantrekkelijke manier infrastructuurelementen plaatsen die uitnodigen om het landschap ten volle te beleven.


Opdrachtomschrijving

De gemeente wil een aantal infrastructuurelementen en een land-artelement realiseren die bijdragen aan de beleving van de wandeling en die samen een herkenbaar geheel vormen. Het doel is te informeren en de beleving van het landschap te vergroten. De elementen prikkelen om het verhaal achter het gebied met landbouwontginningen te leren kennen, en ze nodigen uit tot gesprek.
 

GEVRAAGDE ELEMENTEN:

  • Land-art

Een kunstwerk dat verwondering oproept en dat een extra laag legt op de beleving van het landschap en de historische context. De naam ‘land-art’ mag breed geïnterpreteerd worden: de invulling is vrij, vele vormen en media zijn mogelijk.

Er is ruimte beschikbaar op een aantal percelen langs de wandeling. Het is dus mogelijk fysiek ruimte in te nemen op een of meerdere locaties in het landschap, maar dat is geen vereiste. Het belangrijkste uitgangspunt is de aansluiting bij het verhaal van de wandeling en de regio. Verras ons!

  • Infodragers

Ontwerp van een aantal verrassende info-ontsluitingspunten die de wandelaar op diverse plekken langs de wandeling van historische informatie voorzien. Ze bevatten een minimum aan tekstuele informatie. Ook het gebruik van audio is mogelijk.
Richtaantal is 6 infodragers, maar dit is afhankelijk van de totaalvisie.

  • Zitobjecten

Ontwerp van een aantal zitelementen, waarop je kunt rusten maar die vooral ook bijdragen aan de beleving van de wandeling. Bijvoorbeeld door een kijkrichting te stimuleren of uit te nodigen tot dialoog, met elkaar en/of met het landschap

De zitobjecten vervullen ook een rol als infodrager, naast de losstaande infodragers. Richtaantal is 4 zitobjecten, maar dit is afhankelijk van de totaalvisie.

  • Kijkverhoog

Een kijkverhoog op een specifieke plek aan de oostzijde van de wandeling (zie bijlage). Het verhoog biedt uitzicht – in de zomer over de maïsvelden heen – op de typische kavelstructuur van de landbouwontginning. Wanneer de hoogte iets meer dan 3 meter zou zijn, bevindt de wandelaar zich op de hoogte van het Kanaal Dessel-Schoten. Het gaat om 1 object op een reeds min of meer bepaalde locatie.


Selectieprocedure en budget

Uit de Open Call selecteert de jury minstens 3 ontwerpteams. Elk team krijgt een vergoeding van 500 € om hun visievoorstel verder uit te werken. De ontwerpteams worden uitgenodigd hun voorstel toe te lichten in een gesprek met de jury. Uit deze uitgewerkte voorstellen maakt de jury zijn uiteindelijke selectie. Het budget voor het totaal van ontwerp en realisatie van alle elementen is 36.000€.

Op 16 september 2018, de Dag van de Landbouw, zal de wandeling Boeren langs de Grote Gracht gespresenteerd worden. Het heeft de voorkeur dat de elementen, of toch een deel ervan, dan gerealiseerd zijn.


Meer informatie over de randvoorwaarden, selectiecriteria, jury…kan u bekomen bij Roel Slegers, diensthoofd Vrije Tijd van de gemeente Retie via roel.slegers@retie.be of 014 38 92 69.