Doorzoek volledige site
08 maart 2018 | PHILIPPE SELKE

Team Baukunst - Bruther ontwerpt Brussels mediahuis Frame

Illustratie | Baukunst-Bruther
Illustratie | Baukunst-Bruther
Illustratie | Baukunst-Bruther
Illustratie | Baukunst-Bruther
Illustratie | Baukunst-Bruther

Het project van de associatie Baukunst (Brussel) - Bruther (Parijs), laureaat van de oproep aan ontwerpers georganiseerd door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) voor de bouw van het ‘mediahuis’ van mediapark.brussels, is zopas voorgesteld. Het gebouw van circa 10.000 m2 komt op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat, op een terrein dat eigendom is van de MSI.

Het biedt plaats aan:

  • de regionale omroep BX1;
  • screen.brussels;
  • de IHECS Academy;
  • het Centre Vidéo de Bruxelles;
  • een innovatieplatform met een coworkingruimte en een bedrijvencentrum voor de mediasector en de audiovisuele sector;
  • een publiek toegankelijke horecaruimte op de benedenverdieping;
  • gedeelde voorzieningen, zoals een auditorium dat ook dienst kan doen als concert- en filmzaal.

Het budget voor het gebouw bedraagt 16 miljoen euro excl. btw, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Duurzame Ontwikkeling (EFRO). De COCOF maakt bijna 3 miljoen euro vrij voor de verhuizing van BX1 naar mediapark.brussels.

De MSI en de vier belangrijkste gebruikers hebben de volgende naam aan het gebouw gegeven: Frame (Brussels media community). Frame verwijst naar: het kader, de camera-instelling, in visuele media; de structuur van een website; het kader dat het gebouw biedt voor de ontwikkeling van een media-ecosysteem; de vorm en de structuur van de hoofdgevel aan de kant van Diamant; het ‘venster’ op mediapark.brussels dat dit gebouw zal bieden. Brussels media community verwijst naar het Brusselse karakter, de gedeelde ambitie, de mediaspecialisatie van het dynamische en open ecosysteem waarop dit collectieve project berust.
 

Gerenoveerde wijk, sterker ecosysteem

Minister-president Rudi Vervoort: “Frame draagt duidelijk bij aan de wens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om zijn ecosysteem van media en communicatie te versterken. Daarbij benutten we de beslissing van de RTBF en de VRT om een groot deel van de 20 hectare die ze nu beslaan vrij te maken en hun activiteiten onder te brengen in twee nieuwe hoofdkantoren, die de komende jaren net achter hun huidige gedeelde gebouwen zullen verrijzen. Het gewest heeft het terrein van de openbare omroepen gekocht in september 2017. Rond de nieuwe hoofdkantoren van de VRT (55.000 m²) en de RTBF (38.000 m²) komt ruimte voor de bouw van 2.000 tot 2.500 nieuwe woningen, een oppervlakte van 30.000 m2 voor nieuwe bedrijven in de media- en communicatiesector, buurtvoorzieningen (winkels, school, crèche) en een park van 8 ha. In totaal gaat het om meer dan 300.000 m2 die gebouwd zullen worden en dit verbonden met de omliggende wijken, want de omheining van het huidige omroepterrein zal verdwijnen.”

 

Belgisch-Frans team geselecteerd uit 51 kandidaten

Gilles Delforge, directeur van de MSI: “Ik ben blij met de grote belangstelling die de architectuurwedstrijd voor dit toonaangevende gebouw van mediapark.brussels heeft opgewekt. In april 2017 ontvingen we 51 dossiers van hoge kwaliteit op onze oproep aan ontwerpers. Een deel van de multidisciplinaire teams was Belgisch, andere kwamen uit diverse Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Nederland) en sommige bestonden uit internationale groepen van kantoren uit deze landen. Dat wijst op de grote aandacht die er is voor de ontwikkeling van mediapark.brussels, waarvan Frame het visitekaartje wordt.

De Belgische architect Adrien Verschuere, oprichter van het bureau BAUKUNST: “Het project onderzoekt de aanwezigheid van beeld en informatie in onze hedendaagse maatschappij, evenals de paradigmashifts die ze teweegbrengen. De media evolueren met de onafwendbare dematerialisering van de dragers en moeten paradoxaal genoeg tegelijkertijd hun aanwezigheid bevestigen en manifesteren. Het project gebruikt deze paradox als verrijking: het materialiseert de aanwezigheid van een activiteit die is gericht op zijn immateriële aspecten. Ons voorstel ondersteunt dit onderzoek met instrumenten waarover stadsontwikkeling en architectuur beschikken, tussen de permanentie van de gebouwde omgeving en de wendbaarheid van de manieren om die te bewonen. Het biedt een ambitieuze leefomgeving en stimuleert synergie in een plek die bestemd is voor een veelzijdige gemeenschap, die openstaat voor haar toekomstige uitdagingen.
Deze doelstellingen worden vertaald in een krachtig voorstel, dat de zichtbaarheid van een toekomstige activiteit en locatie bevestigt en tegelijk een flexibel uitwisselingsplatform vormt dat iedereen kan gebruiken. Behalve zijn relatieve neutraliteit biedt het project een context voor de verscheidenheid van zijn directe omgeving en voor de diverse activiteiten die er nu en in de toekomst onderdak zullen vinden.”