Doorzoek volledige site
07 maart 2018 | LIESBETH VERHULST

Oproep aan ontwerpers: RITCS @ KAAI

Illustratie | BMA

Het Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound (RITCS), bekend van de opleidingen Audiovisuele en Dramatische kunsten waarbij ook talrijke filmopnames komen kijken, is de laatste jaren fors gegroeid. Daarom plant de Erasmushogeschool een ingrijpend bouwproject op de campus Kaai, waar ook het departement DT, de opleiding Musical, de ingenieursopleiding van de VUB en de centrale diensten van de hogeschool gevestigd zijn. De bedoeling is om een toekomstgerichte leer- en werkomgeving te ontwikkelen voor de opleidingen Drama en Podiumtechnieken & Productie.

De bouwheer ziet een meerwaarde in de verwevenheid tussen drie sferen: de synergie tussen de RITCS-opleidingen zelf, de samenhang met andere opleidingen hetzij binnen de Erasmushogeschool Brussel, hetzij daarbuiten, en de verankering in de stedelijke omgeving. 

De opdracht betreft de nieuwbouw van een theaterzaal, een filmstudio en bijbehorende lokalen op de campus Kaai, Nijverheidskaai 170 te 1070 Brussel. Deze nieuwbouw wordt ingepland op de huidige parking achteraan blok A  op de campus. Daarnaast wenst de Erasmushogeschool Brussel een deel van de bestaande lokalen te verbouwen zodat daar repetitielokalen en vakspecifieke lokalen voor de opleidingen Drama en Podiumtechnieken een onderkomen vinden. 

BUDGET : 4.720.000 euro, excl. BTW.
ERELOON : 14 % van de raming van de werken.
VERGOEDING : 7.500 euro voor elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen . Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.
 
De Brusselse bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning. 

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT.
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 27 APRIL 2018 VOOR 11 U.