Doorzoek volledige site
13 maart 2018

Energiemanagement loont

Project tracking Illustratie | © Cenergie
Factuurvalidatie Illustratie | © Cenergie

Cenergie biedt energiediensten aan in elke fase van de levensloop van een gebouw. Zodoende helpt Cenergie de opdrachtgever om zijn gebouw of patrimonium energiezuinig en duurzaam te bouwen, te onderhouden en te renoveren. In 2018 bestaat het bedrijf 20 jaar en biedt het meer inzicht in zijn dienstverlening. Allereerst staat Cenergie stil bij zijn focus op energiebeheer, waarbij het de bedoeling is dat de energiemanager op ieder moment een duidelijk zicht heeft op de kosten en de evoluties in gestelde doelen.

Om aan energiebeheer te doen implementeert en levert Cenergie de softwareoplossingen Erbis en eSight. Indien gewenst gaat het bedrijf echter verder. Als energieconsultant kan Cenergie uw energiehuishouding onder de loep nemen, eenmalig of structureel (energiecoördinator op afstand), beperkt of diepgaand. 

 

Verplichte energiemonitoring

In het Brussels Gewest kennen we reeds langer de via EPB verplichte monitoring en rapportering voor grote verwarmings- en klimaatinstallaties. Ook in Vlaanderen zijn metingen op dergelijke installaties verplicht. 

In Nederland is sinds 1 januari door een nieuwe regelgeving een “energie registratie en bewakingsysteem” verplicht in de meeste bedrijfssectoren. 

Vermoedelijk volgen de andere regio’s binnen afzienbare tijd. Wacht echter niet op de regelgeving: met energiemanagement bespaart u gemiddeld 5 tot 10% op uw energiefactuur. 

 

Energieboekhoudpakket
 
Monitoring is de eerste stap. Door de keuze van een goed “energieboekhoudpakket” kan u met de verzamelde data veel meer dan enkel het visualiseren en vergelijken van verbruiken. 

Het doel is te komen tot een energiemanagement waar de energiemanager op ieder moment een duidelijk zicht heeft op de kosten en de evoluties in gestelde doelen. Dit per gebouw of per groep van gebouwen.

 

Monitoring als tool om gebouwen te vergelijken: Overzicht en benchmarking

U wil weten hoe uw gebouwen onderling scoren naar absoluut verbruik of verbruik per KPI, bijvoorbeeld oppervlakte? U wil een overzicht van de energieprestatie van uw gebouwen t.o.v. andere gelijkaardige gebouwen of t.o.v. externe standaarden? U wil weten welk gebouw prioritair aan te pakken? Dit zijn allemaal vragen die aan de hand van monitoring beantwoord kunnen worden.

 

Monitoring als tool om anomaliën op te sporen: Bewaken

Profiel-, statistische en basislastanalyses kunnen abnormale verbruiken aan het licht brengen. Door de juiste alarmen te koppelen, wordt de technisch beheerder onmiddellijk verwittigd zodat een laag verbruik in de tijd geborgd kan worden.

Voorbeeld casus: Actieve energiemonitoring

Cenergie volgt als energiecoördinator verschillende groepen van gebouwen op periodieke basis op. In dit kantoorgebouw bracht deze aanpak een abnormaal waterverbruik  “boven water”. Er werden lekdebieten tot 1 m³/u gedetecteerd, het verbruik tijdens de sluitingstijd (rode balken) bedraagt meer dan 35% van het totaal verbruik. Een besparing van meer dan 12.000 € per jaar was mogelijk door actieve monitoring.

 

Monitoring om uw energiebesparings-projecten te beheren: Project tracking

Voor energiemanagers is het opvolgen en beheren van allerlei besparingsingrepen en –projecten binnen hun gebouwenpatrimonium vaak een grote uitdaging. Welke opportuniteiten zijn er? Welke investering vereisen zij en welke return on investment staat daar tegenover? Hoe kunnen we deze inplannen in een meerjaren programma en wat is het resultaat van dit programma over het ganse patrimonium?

Hoe kunnen we de status van individuele projecten opvolgen en finaal de werkelijke besparing bepalen volgens geldende standaarden, zoals bijvoorbeeld IPM/VP? Een energiemanagement systeem met geïntegreerde “Project Tracking” functionaliteit is het antwoord op al deze vragen.

 

Monitoring om uw facturen op te volgen: factuurvalidatie

Krijg een beter inzicht in de kosten van uw energie- en waterverbruik. Vergelijk werkelijke kosten met budgetten en informeer de betrokken personen over de specifieke kostenrapporten, die desgewenst automatisch verzonden kunnen worden.

Schakel een versnelling hoger en neem ook uw inkomende kostenfacturen onder de loep. De facturen van uw leveranciers worden automatisch geïmporteerd. Afwijkingen tussen de werkelijke factuurkosten en de aan de hand van contracten berekende kosten worden (automatisch) gesignaleerd.

GERELATEERDE DOSSIERS