Doorzoek volledige site
14 maart 2018 | LIESBETH VERHULST

BBA Social Engagement: AST 77

Illustratie | AST 77

AST 77 haalde de shortlist van de Belgian Building Awards in de categorie Social Engagement net niet, maar het onderzoekstraject van dit bureau voor de publieke ruimte in Tienen, is zeker het vermelden waard. De burgerbeweging Opgewekt Tienen waarmee AST 77 verschillende activiteiten organiseert , is zopas bekroond met de Ultima cultuurprijs in de categorie Lokaal Cultuurbeleid.

Onder de werknaam “The Pattern Language of the city dream of Tienen” startte AST 77 als architectenbureau begin 2013 het onderzoek over de kleinschalige stedelijke vragen van Tienen. Zijn niet-centrumsteden grote dorpen, kleine steden of wijken in Vlaanderen? Hoe kunnen niet-centrumsteden kwaliteit leveren met veel minder financiële middelen? Waarom spreekt men over niet-centrumsteden en niet over streek- of regiosteden? Ontbreekt het de niet-centrumsteden aan visie of aan ambitie? Waarom vallen niet-centrumsteden eerder tegen dan op?

Vanuit dit onderzoek werd er de publicatie Tienen Ontwerpend Onderzoekstraject opgemaakt en ontstond er in 2014 ism. OpgewekTienen en RISO Vlaams-Brabant, het initiatief ParkLife waar AST 77 met de burgers wilde nadenken over de “Toekomst van de Stad”.

Vanuit de menselijke kennis over de Stad, wordt ze gaandeweg geherdefinieerd met als ambitie een sociaal ecologische samenleving te zijn. Hierin gebruikt AST 77 de gedeelde (publieke) ruimte als katalysator voor gedragswijziging die kan leiden tot een veranderende samenleving. Dit niet door prestigieuze grootschalige masterplannen op te maken maar door een heldere en verstaanbare omslag te maken voor ‘alle’ bewoners van de stad. Met slechts 5% publiek toegankelijk groen in de stad Tienen, voert en voedt ParkLife in het vergeten stadspark het debat over welke stad ‘wij’ willen (en kunnen) zijn. ParkLife wil het sociaal, ruimtelijk, creatief en ecologisch potentieel van de stad aankaarten en brengt mensen en netwerken samen en stuurt aan op collectief handelen.

Om dit debat ook met experten aan te gaan werd in 2016 voor het eerst het StadsForum georganiseerd waar het inhoudelijk debat rond vier thema’s: de creatieve stad – de sociale stad – de ecologische stad en de ruimtelijke stad, verder werd gevoed.

In 2018 gaat AST 77 het ontwerpend onderzoek verderzetten en gaan ze met Atelier X nadenken over de 52 stedelijke bouwblokken van Tienen, met als doel de eigen stedelijke (grond)vesten te onderzoeken en trachten te begrijpen wat de menselijke hechting is aan de rijke Tiense kleigrond. Dit zal onder de titel “Bringing Earth to a Sinking Island” vanaf eind mei tot eind november tentoongesteld worden in Palazzo Mora tijdens de architectuur Biënnale van Venetië.