Doorzoek volledige site
29 maart 2018

BBA: Digital Construction Award voor bouwbedrijf Dethier

Illustratie | Dethier nv
Illustratie | Dethier nv
Illustratie | Dethier nv

Op de Belgian Building Awards 2018 is bouwbedrijf Dethier bekroond met de Digital Construction Award. Volgens de jury is de informatiseringsgraad van Dethier nv sterk doorgedreven en een voorbeeld voor andere bouwbedrijven: “Het bedrijf is doordrongen van de digitalisering en trekt dit helemaal door in haar communicatie, zowel intern als extern. Ook de toekomst ziet Dethier nv rooskleurig. Ze geloven sterk in big data. Daarmee willen ze kennis vanuit het verleden gebruiken om hun producten te verbeteren.”

“De digitalisering binnen ons bedrijf zorgt op de eerste plaats voor een betere communicatie en beschikbaarheid aan informatie, zowel intern als extern”, klinkt het bij afgevaardigd bestuurder Kevin Dethier. “Communicatieplatform Slack zorgt ervoor dat al onze interne medewerkers onderling kunnen communiceren met elkaar. Er zijn bijvoorbeeld specifieke kanalen voor Lean, BIM, faalkostenreductie, ... Om de informatiedeling met externen te bevorderen maken we gebruik van projectportaalsites en cloudopslag. Het gebruik zorgt ervoor dat iedereen steeds op de hoogte is van de laatste nieuwe plannen, technische fiches etc.. Problemen worden zo vaak voorkomen.”

Sinds drie jaar zet Dethier ook in op BIM: “BIM is voor ons dé belangrijkste verandering van de afgelopen jaren. Door een intensief gebruik van alle data in onze BIM-modellen willen we onze organisatie nog productiever maken. De mogelijkheden zijn eindeloos”, aldus Kevin Dethier.


Digitale processen

Binnen bouwbedrijf Dethier zijn al heel wat processen gedigitaliseerd:

  • Interne communicatie via Slack: informatie en kennis delen. Geregeld worden er vragen gesteld over specifieke uitvoeringstechnieken, onderaannemers etc. Er worden ook problemen besproken, zodat alle collega's ervan kunnen leren. 
  • Beheer van informatie via ERP-software KPD: KPD is het centrale systeem van Dethier. Zowel beheer van logistiek, financieel als werfuitvoering worden via KPD uitgevoerd. Alles is transparant en beschikbaar voor iedereen.
  • Boekhouding: de facturen van Dethier worden allemaal ingescand en via OCR ingelezen in de systemen van het bouwbedrijf. De verwerking gaat daardoor zo’n drie keer sneller dan voorheen. 
  • Calculatie: de calculatieafdeling is traditioneel een behoudsgezinde afdeling. Bij Bouwbedrijf Dethier gebeuren intussen alle opmetingen (van PDF) digitaal via BLUEBEAM, een enorme tijdsbesparing met een meer accuraat resultaat.  Voor de aanvraag van prijzen in calculatiefase gebruikt Dethier het platform 12BUILD.

 

Toekomstplannen

Big data is het belangrijkste streefdoel van Bouwbedrijf Dethier in de komende maanden en jaren. “Veel te weinig gebruiken we data uit het verleden om onze processen en producten te verbeteren. Er gaat heel veel kennis verloren omdat de data niet in kaart wordt gebracht”, zegt Kevin Dethier.

“Daarnaast zullen we het gebruik van BIM nog optrekken. 4D en 5D BIM staan op ons programma, maar ook in de huidige (3D) workflow is er nog werk aan de winkel om alle onderaannemers mee te betrekken. We willen BIM nog meer naar de werf krijgen om zo de faalkosten te verminderen.”

Tot slot zal Dethier enorm investeren in de opleiding van de eigen medewerkers zodat de digitale transitie door iedereen omarmd zal worden en dat niemand achterblijft. “Wij geloven immers niet dat er door de digitalisering mensen zullen verdwijnen, maar wel dat jobs zullen aangepast worden”, besluit Kevin Dethier.