Doorzoek volledige site
29 maart 2018 | FILIP VAN DER ELST

Meer esthetische oplossingen voor thermisch verzinken

Illustratie | © Zinkinfo Benelux

Zinkinfo Benelux startte in 2017 met de campagne ‘Zeker Zink’. Het doel: mensen beter informeren over de kwaliteiten en mogelijkheden van thermisch verzinkt staal, en een meer klantgerichte aanpak stimuleren. “In plaats van een dagschotel willen we een ‘à la carte’-menu aanbieden”, klinkt het bij Zinkinfo.

Via een marktonderzoek bij allerlei doelgroepen (architecten, ingenieurs, aannemers, studiebureaus,…) probeerde Zekerzink te polsen naar de kernwaarden die bij de doelgroepen een belangrijke rol spelen wanneer ze een keuze moeten maken rond (verzinkt) staal. “Zekerheid kwam naar boven als cruciale waarde”, zegt Bruno Dursin, algemeen directeur bij Zinkinfo.

“En terecht, want thermisch verzinken is duurzaam. De constructie blijft 70 à 80 jaar beschermd, zonder enig risico op roestvorming. Een goed voorbeeld is de Ehzerbrug in het Nederlandse Almen. Die werd in 1945 gebouwd als tijdelijke brug, en staat er nog altijd, in zeer goede staat.”

Verzinkt staal heeft daarnaast geen periodiek onderhoud nodig, terwijl dat zonder verzinking wel regelmatig nodig is. “De Eiffeltoren is sinds de oplevering in 1889 al 19 keer volledig herschilderd. Omgerekend naar bedragen van vandaag de dag is men al 14% van de initiële bouwkost kwijt aan herschilderen.”

 

Esthetiek

Toch wordt het eindproduct volgens Zinkinfo nog te weinig met zekerheid geassocieerd, omdat er andere elementen in de weg staan. “Naarmate men hoge verwachtingen heeft rond esthetiek en afwerking, brokkelt die zekerheid af. Zeker bij architecten ontstaat daar een probleem, die soms hoge verwachtingen hebben over het eindresultaat, dat dan uiteindelijk blijkt tegen te vallen”, aldus Dursin.

Er heerst ook veel onduidelijkheid over de norm voor thermisch verzinken (EN ISO 1461). Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de doelgroepen al te vaak het idee krijgen dat er geen klantspecifieke aanpak is.

Dursin: “Ze denken dat we een ‘one size fits all’-aanpak hebben. Het staal moet zo snel mogelijk het bad in, en er zo snel mogelijk terug uit, en er wordt te weinig rekening gehouden met de noden van de klant. Volgens mij klopt die perceptie niet, maar dat die perceptie bestaat is op zich al een groot probleem.”

 

Dialoog

De oplossing ligt volgens Dursin voor een deel in een goede dialoog. “Als verzinker moet je met de klant niet alleen praten over prijs en levertijd. Je moet vragen naar het doel, en polsen naar wat de klant of opdrachtgever verwacht. En architecten en ingenieurs nemen best zelf ook contact op met de verzinker als ze denken aan staal en conservering, om te bekijken wat er wel of niet mogelijk is. Eens het op de werf komt, is het te laat.”

Zinkinfo wil ook duidelijk maken dat er wél klantgericht gewerkt kan worden. “Thermisch verzinken is geen ‘plat du jour’ waarbij je niet kan kiezen, maar een ‘menu à la carte’.” Om de verschillende mogelijkheden te verduidelijken voor potentiële klanten, heeft Zinkinfo een classificatiesysteem opgesteld.

Thermisch verzinken wordt opgedeeld in klasse F (functioneel verzinken) en klasse E (esthetisch verzinken). Klasse F vertrekt van de norm EN ISO 1461. “De norm beschrijft de functionele eisen aan de corrosiewerende werking van de zinklaag. In deze klasse is samengevat waar je als ontwerper aan moet denken als je tot een goed verzinkbaar product wil komen. In de norm staat niets over esthetiek, behalve dan dat esthetische eisen met de verzinker besproken moeten worden.”

 

Klasse E

Volgens Zinkinfo kan 80% van de toepassingen onder klasse F geplaatst worden. De andere 20% noopt een oplossing waar esthetiek en afwerking meer van tel is, en daar komt klasse E van pas. Onder esthetisch verzinken verstaat Zinkinfo volgende elementen:

  • Gehele constructie wordt ontdaan van scherpe punten, zinkasresten en oneffenheden
  • Droge opslag (onder meer tegen witroest)
  • Onverzinkte plekken ook esthetisch behandelen
  • Nabewerking zichtzijdes voor gladder oppervlak
  • (optioneel, op vraag van de klant) Verpakken om witroest te vermijden

“Een verzinker kan die klasse aanbieden aan klanten, als één pakket. Een verzinker moet al deze eigenschappen kunnen garanderen”, verduidelijkt Dursin.

GERELATEERDE DOSSIERS