Doorzoek volledige site
04 mei 2011 | RAF LINMANS

Lezingen Bart Lens en Ivo Vanhamme op Architect@Work

In de rand van Architect@Work kunt u iedere dag ook 3 lezingen bezoeken. Architectura.be stelt zijn blik even scherp op de lezingen van 2 vermaarde Belgische architecten: Leonardo uiteengelegd door Ivo Vanhamme van BOB361, en Klei-goed door Bart Lens van LENS°ASS.
In de rand van Architect@Work kunt u iedere dag ook 3 lezingen bezoeken. Architectura.be stelt zijn blik even scherp op de lezingen van 2 vermaarde Belgische architecten: Leonardo uiteengelegd door Ivo Vanhamme van BOB361, en Klei-goed door Bart Lens van LENS°ASS.


5 mei 11u - BOB.361 / Arch. Ivo Vanhamme: Leonardo uiteengelegd

Het ontwerp komt intrinsiek voort uit de vraag, het probleem. Het onderkennen van het probleem, de vraagstelling worden de kern van het ontwerpproces. Dit is op verschillende niveaus te begrijpen: als logica, als probleemoplossend denken, struc- tureel, technisch, landschappelijk, historisch, economisch,... poëtisch, bvb. in een poëzieloze omgeving.
Toch is de ontwerper ook niet louter ‘de synthetiseerder, de samenvatter’ van al deze disciplines, maar meer vergelijkbaar met een regisseur of dirigent. De autonomie van de architect wordt hier dus aangevochten, in vraag gesteld.


6 mei 17u - BVA / LENS°ASS architecten - Arch. Bart Lens: Klei-Goed

‘Klei-Goed’, is een lezing die gaat over bouwen met evidente en voor de hand liggende materialen, maar die in een her- dachte context sterk eigentijds en vernieuwend voorkomen. De architect licht dit toe aan de hand van recent werk. ‘De architect heeft de eer of de taak’ zo stelt Lens, ‘om op de een of de andere manier de geschiedenis verder te schrijven, en moet vanuit zijn kritische ingesteldheid evidenties weten te herontdekken. Het is niet de bedoeling om het water terug uit te vinden, maar wel om zijn onmiskenbare kwaliteit te serveren dat het smaakt.’Bart Lens