Doorzoek volledige site
05 april 2018 | JOHAN GEERTS

BIM: offertevraag en gunningscriteria

BIM en bimmen– het neologisme dat al geruime tijd opduikt in allerlei teksten – zorgen voor een cultuurwijziging in de bouwwereld. Niet enkel in de manier van denken over gebouwen en het bouwproces, ook over hoe een gebouw tot stand komt en het onderhoud na voltooiing zal verlopen en wat de budgettaire consequenties hiervan zullen zijn voor de eigenaar. Hoe verhoudt werken met BIM zich tot de klassieke aanbestedingsprocedure?

Alle directe en indirecte kosten om een gebouw te realiseren op een correcte manier verrekenen in een offertevraag is een lastig karwei. Daar zijn grote opportuniteiten weggelegd voor BIM: een BIM-model maakt het immers mogelijk om aan de hand van een goede en eenduidige classificatie en een opsplitsing in correcte elementen deze kosten inclusief redelijke marges voor de aannemer en zijn onderaannemers op te nemen in het proces.

Discussies m.b.t. min- en/of meerwerken of fouten en lacunes in het aanbestedingsdossier slorpen veel energie en tijd op en resulteren in een gespannen sfeer op de werf waar niemand beter van wordt.

Lees dit artikel verder op BIMtonic.be

GERELATEERDE DOSSIERS