Doorzoek volledige site
02 mei 2018

Win tickets: documentaire Rabot en lezing RE-ST

Illustratie | RE-ST

2018 is het  Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH18). Een jaar lang viert Europa de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed. Architectuurwijzer verkreeg - als voorvechter van modern erfgoed - het EYCH18-label en presenteert dit voorjaar een documentaire en een lezing. De documentaire - die vertoond wordt op 4 mei in Hasselt - belicht de sociale woonwijk Rabot in Gent en won een prijs op het Film Fest Gent. Op 17 mei 2018 in Genk komen Tim Vekemans en Dimitri Minten van RE-ST bij Architectuurwijzer vertellen over wat het niet-bouwen kan betekenen in een aantal concrete gevallen. Architectura.be mag voor elk event twee tickets weggeven.

Documentaire Rabot

Rabot vertelt het verhaal van een sociaal woonblok dat tegen de vlakte moet. Mensen die een uitweg zoeken in hun miserie komen er van het dak springen, zij die nergens anders een woning vonden, kregen er een plaats. Een klein dorp in de hoogte waar onverschilligheid hoogtij viert. Zowel de bewoners als het gebouw moeten weg, het einde van een woelig tijdperk. We volgen een aantal bewoners tijdens de laatste maanden van hun leven in de woontoren. Een raamvertelling over liefde, eenzaamheid en armoede in het hart van onze Westerse samenleving. Regisseur Christina Vandekerckhove won er de publieksprijs mee op Film Fest Gent.

Deze Rabottorens – resultaat van een sociaal experiment uit de jaren 70 – worden momenteel ook effectief afgebroken. Over enkele jaren ziet de site van de Rabottorens er helemaal anders uit. De drie woontorens van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent worden afgebroken en vervangen door acht nieuwe gebouwen met sociale appartementen, buurtvoorzieningen en groene ruimte.

De avond wordt ingeleid door Roel De Ridder, artistiek directeur van AW en doctor-navorser aan de UHasselt waar hij o.a. onderzoek doet naar de toekomst van parochiekerken en gemeentelijk en stedelijk patrimonium.


Lezing: Erfgoed: kiezen voor niet-bouwen?

RE-ST pleit om de praktijk van het bouwen te verruimen met deze van het niet-bouwen in Vlaanderen. Hun stelling is dat een ruimtelijke behoefte niet noodzakelijk hoeft te leiden tot een nieuw gebouw: “Het duurzaamste gebouw is het gebouw dat je niet bouwt“. Ze willen eigenaars van gebouwen ervan overtuigen hun ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken, en wat ze te veel hebben ter beschikking te stellen van anderen. Belangrijke tactieken van het niet-bouwen zijn het restaureren, renoveren en herbestemmen van bestaande gebouwen.

In Hoogstraten restaureren ze momenteel het Klein Seminarie. Aanvankelijk had de school plannen om een nieuwbouwvolume te voorzien. Maar na onderzoek bleek dat de school nog veel ruimte had die onderbenut bleef. Vroeger waren er 450 internaatleerlingen, nu nog maar 150, waardoor de infrastructuur niet meer op maat is van de huidige werking. De kapel van de school, die nog amper gebruikt werd, is een ruimte voor cultuur geworden.

Door te kijken naar hoe mensen een gebouw gebruiken maak je onderbenutte ruimte zichtbaar. RE-ST ontving het BWMSTR Label voor zijn onderzoek naar ‘zwerfruimte’, de ruimte die we met z’n allen gecreëerd hebben maar waarvan we nu niet altijd meer bewust zijn dat we ze hebben.

Op 17 mei 2018 komen Tim Vekemans en Dimitri Minten van RE-ST bij Architectuurwijzer vertellen over wat het niet-bouwen kan betekenen in een aantal concrete gevallen. Zij tonen hun visie op het behoud en hergebruik van het Klein Seminarie, de modernistische tuinwijk Klein-Rusland in Zelzate, de Rabottorens in Gent die momenteel worden afgebroken en de succesvolle Kleiburg klusflat in Amsterdam.


Win tickets
Architectura.be mag voor beide events twee tickets weggeven. Stuur snel een mail naar info@architectura.be met jouw motivatie, naam en adres en dan komen de tickets jouw richting uit.

GERELATEERDE DOSSIERS