Doorzoek volledige site
14 mei 2018

Verzekering gewaarborgd inkomen biedt financiële gemoedsrust aan architecten

Illustratie | © Precura

De professionele carrière van de gemiddelde architect draait op volle toeren, en hij of zij stelt alles in het werk om de opdrachtgevers tevreden te stellen. Maar wat als de architect van de ene op de andere dag werkonbekwaam wordt? Verzekeraar Precura biedt een verzekeringsformule aan die hieraan tegemoet komt.

Voor een zelfstandige gaat inactiviteit gepaard met een totaal verlies van inkomen. Verzekeringen Precura is een onafhankelijke verzekeraar die collectieve verzekeringen aanbiedt specifiek voor intellectuele en vrije beroepen, en heeft voor architecten een oplossing.

Het afsluiten van een verzekering gewaarborgd inkomen ‘Prevoca voor Architecten’ biedt financiële gemoedsrust aan de architect. Prevoca voor Architecten is een collectieve professionele dekking tegen inkomensverlies, aangeboden door Verzekeringen Precura in samenwerking met de Orde van Architecten.

Prevoca voor Architecten biedt een aantal voordelen:

  • Lagere premie (*) en hogere verzekerde jaarrente.
  • Criteria van arbeidsongeschiktheid op maat van het beroep van architect.
  • Naast lichamelijke ziekten zijn ook psychische aandoeningen verzekerd (**).
  • Hospitalisatiedagen gedurende de carenzperiode (de periode die volgt op het begin van de arbeidsongeschiktheid, 14 of 30 dagen) worden ook vergoed.
  • Cumuleerbaar met reeds bestaande verzekeringen.
  • T.e.m. 31/08/2018 geen leeftijdsgrens om aan te sluiten. Na deze datum is een aansluiting ook mogelijk, maar tot de leeftijd van 50 jaar.

Wilt u meer weten over deze verzekering?

Raadpleeg de online brochure verzekering gewaarborgd inkomen Prevoca voor Architecten.

 (*) Vanaf 500 aansluitingen is er een bijkomende korting van 4%, vanaf 1.000 aansluitingen 6%, vanaf 2.000 aansluitingen 8% en vanaf 5.000 aansluitingen 10% op de premie van elke aangesloten architect.

(**) Drie jaar cumulatief. Vanaf 500 aansluitingen wordt de dekking verlengd tot 10 jaren cumulatief en bij minimaal 5.000 aansluitingen valt deze beperking in de uitkeringsperiode volledig weg.