Doorzoek volledige site
24 mei 2018 | RIK NEVEN

Architectura.be en de GDPR

Illustratie | Pixabay

Nog nooit heeft een nieuwe wetgeving voor zo’n boost gezorgd van het aantal e-mails als nu met de nieuwe GDPR-regeling. Uiteraard heeft ook Architectura.be de nodige stappen ondernomen om de website en de nieuwsbrieven GDPR-conform te maken.

Gezien de complexiteit van de wetgeving en het groot aantal onduidelijkheden, heeft Architectura.be zich laten assisteren door Deloitte om de nodige GDPR-stappen te ondernemen.

Zoals het hoort volgens de GDPR-wetgeving hebben we een duidelijke cookie policy, een legal disclaimer en privacystatement toegevoegd of aangepast op onze site. Mocht je daar nog bijkomende vragen of opmerkingen over hebben, laat het ons gerust weten.   
 

Nieuwsbrieven

We hebben bewust geen mail gestuurd naar al onze abonnees om hen expliciet te laten bevestigen dat ze onze nieuwsbrief nog wensen te ontvangen omdat onze nieuwsbrieven niet als reclame kunnen aanzien worden.

Volgens de consultants van Deloitte General Data bepaalt de GDPR niets over het versturen van nieuwsbrieven en moeten we ons baseren op de nationale wetgeving, meer bepaald het Wetboek Economisch Recht. Dit wetboek bepaalt dat het verzenden van elektronische reclame enkel toegestaan is op voorwaarde van het verkrijgen van een voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming. Dit impliceert dat voor een nieuwsbrief die geen reclame vormt, geen uitdrukkelijke toestemming van de geadresseerde nodig is.

Wie onze nieuwsbrieven analyseert kan vaststellen dat onze nieuwsbrieven hun naam waardig zijn. Ze bevatten bovenal relevant nieuws voor onze doelgroep (architecten, ingenieurs en interieurarchitecten).  Dat vormt ook het uitgangspunt bij het bepalen of we een artikel al dan niet publiceren. Is het relevant voor onze doelgroep? Enkel dan zullen we het plaatsen.
 

Productartikels en banners

Er zijn twee aspecten waarover discussie mogelijk is met betrekking tot de grens tussen nieuws en reclame: de productartikels en de banners.

Wat de productartikels betreft, brengen we zowel artikels van klanten als van niet-klanten.  Als het nuttig is voor onze doelgroep om geïnformeerd te worden over een nieuw product zullen we daar een artikel over brengen, ook als de fabrikant in kwestie geen klant is. Andersom zullen we ook geen artikels plaatsen van klanten als we van mening zijn dat de input niet relevant is voor onze doelgroep. Vandaar dat we mogen stellen dat ook productartikels niet geclassificeerd mogen worden als reclame.

En wat met de banners? De banners kan je inderdaad zien als een vorm van reclame. Maar als je het aantal banners vergelijkt met het aantal artikels en als je ziet hoeveel meer plaats de artikels innemen ten opzichte van de banners, kan je niet anders dan besluiten dat het nieuws (de artikels)  een heel sterk overwicht vormen ten opzichte van de banners. De banners zijn wel noodzakelijk om de website en de nieuwsbrieven te financieren. En daarin verschillen we niet van andere media zoals de websites van nationale kranten en magazines. Veel media hebben niet alle abonnees opnieuw aangeschreven om bevestiging te krijgen dat ze de nieuwsbrieven willen ontvangen. Wat dat betreft staan we dus recht in onze schoenen.


Duidelijke uitschrijflink

Hoe dan ook, vinden we het belangrijk dat onze nieuwsbrief niet langer terecht komt bij abonnees die hem liever niet meer ontvangen. Daarom geven we ook altijd een duidelijke uitschrijflink mee in onze nieuwsbrief waar je je altijd kan afmelden voor onze nieuwsbrief.

Uiteraard blijven we de wetgeving op de voet volgen en zullen we waar nodig nog extra maatregelen nemen. Aarzel niet om ons te contacteren als je daar nog vragen of opmerkingen over hebt.