Doorzoek volledige site
29 mei 2018

Z33 zoekt nieuw ontwerp- en architectuurtalent met FORMAT

Z33, het Huis voor Actuele Kunst in Hasselt, lanceert een nieuw begeleidingstraject voor jong talent: FORMAT. Nog tot 1 oktober kunnen jonge architecten en ontwerpers uit verschillende disciplines hun portfolio voorleggen aan een deskundige jury. Laureaten van FORMAT krijgen de kans om gedurende één jaar, onder professionele startersbegeleiding, te werken aan nieuw werk. In het najaar van 2019 worden de nieuw gecreëerde werken in Z33 tentoongesteld. FORMAT is de verderzetting van Toegepast dat maar liefst 21 succesvolle edities kende onder het vroegere Cultuurplatform Design.

Ontwerpers en architecten die maximum vier jaar geleden afstudeerden én die wonen, werken of studeren in Vlaanderen of de Euregio Maas-Rijn kunnen nog tot 1 oktober intekenen op FORMAT. Na indiening worden de portfolio’s en voorstellen grondig bekeken door een deskundige jury. In twee rondes selecteert de jury maximum tien deelnemers. Het eigenlijke begeleidingstraject start in december dit jaar en neemt één jaar in beslag. In het najaar van 2019 volgt er een FORMAT-tentoonstelling in het nieuwe gebouw van Z33. FORMAT richt zich op jonge architecten en ontwerpers uit diverse disciplines: grafische vormgeving, social design, productdesign, juweelontwerp, interactieve vormgeving, mode enzovoort.


Springplank naar professionele loopbaan

De FORMAT-laureaten krijgen de kans om gedurende een jaar nieuw werk te ontwikkelen en worden daarin zowel artistiek als zakelijk bijgestaan door andere ontwerpers/architecten en specialisten. Ze krijgen startersadvies (rond copyrights, offertes, contracten …), artistieke begeleiding op het vlak van creatie en presentatie en ze kunnen gebruik maken van het uitgebreide internationale netwerk van Z33. Elke laureaat krijgt bovendien een productiebudget van € 5000 ter beschikking. Daarnaast is het natuurlijk een stevige boost voor de naamsbekendheid van de deelnemers, zowel naar de media als naar het brede publiek toe.

“Als FORMAT-laureaat heb je meteen een erkenning van je talent in je achterzak,” vertelt Jan Boelen, artistiek directeur van Z33. “Dat bewezen verschillende Toegepast-laureaten al. Juweelontwerpster Lore Langendries bijvoorbeeld, nam deel aan Toegepast 16, behaalde daarna haar doctoraat in de kunsten aan de UHasselt en kreeg recent een Henry Van de Velde Award voor haar samenwerking met het bedrijf Verilin. En mediakunstenaar Dries Depoorter werd al tijdens Toegepast 21 door het prestigieuze Amsterdams Fonds voor de Kunst geselecteerd als internationaal toptalent. Hij geeft momenteel over de hele wereld presentaties en workshops.”


Z33 blijft inzetten op talent

FORMAT is één van de begeleidingstrajecten waarmee Z33 sterk blijft inzetten op talentontwikkeling. “De afgelopen maanden werkte Z33 aan een nieuwe, vernetwerkte, coöperatieve werking, waarin het Cultuurplatform Design werd geïntegreerd en een verregaande samenwerking werd aangegaan met Architectuurwijzer. Onder de noemer Z33 Talent zet Z33 de werking van Cultuurplatform Design resoluut verder,” zegt Jan Boelen. “Met verschillende langlopende trajecten voor kunstenaars, designers en architecten breiden we die werking verder uit. FORMAT richt zich op beginnend talent, maar we zetten ook in op trajecten voor bewezen talent of gevestigde waarden, waar duidelijk andere noden zijn, zoals doorgroei en internationalisering. Daarnaast is er nog het Currents-traject, dat we vanaf 2018 samen met Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht organiseren. Dat richt zich op beeldende kunstenaars en curatoren in de Euregio. De trajecten sluiten aan op de aanwezige kunstopleidingen en worden in samenwerking met Limburgse en Vlaamse kunstorganisaties ontwikkeld, met de bedoeling om hun aanbod en werking te versterken. Als Z33 Talent op kruissnelheid is, zullen we op jaarbasis veertig individuele trajecten ontwikkelen.”

Intekenen op de oproep van FORMAT kan enkel online via apply.z33.be.
Deadline is 30 september 2018, 23u59.