Doorzoek volledige site
30 mei 2018

Oproep aan ontwerpers: Huis van het Wonen

Illustratie | Séverin Malaud

Verschillende gewestactoren delen de bevoegdheid huisvesting in Brussel. Om de kruisbestuiving tussen de gewestelijke initiatieven te ondersteunen, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten om de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), Huisvesting Brussel en de Brusselse Vastgoedmaatschappijen samen te huisvesten in het gewestelijk “Huis van het Wonen”.

Voor architecten en aannemers met interesse in het ontwerp en de bouw van de nieuwe hoofdzetel van de Brusselse openbare woningbouw en de creatie van een kwaliteitsvolle werkomgeving, heeft de BGHM een overheidsopdracht voor werken met een ontwerpdienst (via een mededingingsprocedure met onderhandeling) gelanceerd voor de vernieuwbouw van een kantoorgebouw.

Het project bevindt zich op het terrein tussen de Gulden Vlieslaan en de Jourdanstraat. Het doel van de overheidsopdracht  is om een multidisciplinair team aan te stellen dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden, met ondersteunende diensten voor het ontwerp en de opvolging van de werken. Naast een aannemer en een architect moet het team ook een stabiliteitsingenieur, een ingenieur speciale technieken, een EPB-adviseur en een gezondheids- en veiligheidscoördinator bevatten.

BUDGET :  7.257.400 euro excl. BTW;
ERELOON : De honoraria zijn vastgelegd op 12% van de in de offerte geschatte bouwkosten, ongeacht de reële kosten van de uitvoering van de werken ;
VERGOEDING : 12.000 euro  voor elke geselecteerde kandidaat die wordt uitgenodigd en een geldige offerte indient. Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

Link VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 2 JULI OM 10u