Doorzoek volledige site
30 mei 2018 | FILIP CANFYN

Steen & Been: Go, Leo, go! (aflevering zoveel)

Het is niet de eerste keer dat Filip Canfyn zijn column wijdt aan Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck. Canfyn noemt dit "misschien wel zijn beste column ooit". U bent gewaarschuwd. 

Ik kon BWMSTR Leo Van Broeck de laatste dagen onmogelijk ontwijken. En maar goed ook. Hij kwam sterk uit de hoek, naast Pascal De Decker en Filip De Rynck, in een Humo-interview over ons ruimtelijk woongedrag. Hij verwarmde een ganse cinemazaal met Nic Balthazars film ‘Plannen voor plaats’, die ik persoonlijk mocht uitleiden in mijn woonstad. En hij was zijn bovenste beste zelf in een vraaggesprek met Staf Bellens voor NAV, onder de titel ‘Architecten hebben de sleutels van een groene toekomst in handen’. Om zeker te zijn dat iedereen zijn relevantste antwoorden gelezen heeft citeer ik ze hieronder.

“Op onze overbevolkte planeet met te weinig ruimte is architectuur geëvolueerd naar stedenbouw, die zich buigt over de vraag: hoe ontwerp ik de ruimtelijke aanwezigheid van onze overtallige soort? Dan mogen we ons niet tevreden stellen met het ontwerp van een vrijstaande passiefwoning. De natuur zal alleen blijven bestaan als we weigeren om haar vol te tekenen. We moeten inzien dat niet bouwen geen nederlaag betekent maar een overwinning. Wij mogen ons niet medeplichtig blijven maken aan ruimtelijke vernietiging. Wij mogen niet argumenteren van: inderdaad, 80 % van onze patiënten komt kreupel van de operatietafel maar dat mag van stedenbouw. We moeten bij elke ontwerpvraag nagaan of die wel nodig is.”

“Architecten zullen economisch wel varen bij een selectieve opstelling. In de businessschool van Vlerick luidt de eerste les voor toekomstige bedrijfsleiders: ‘the more you say yes, the more turnover you make; the more you say no, the more profit you make’. We moeten afleren om zelfmoord te plegen. Een neen resulteert in beter werk. Niet voor niets wordt het beroep van architect het best gehonoreerd in Zwitserland, waar de tussenkomst van een architect niet verplicht is. Wie daar naar een architect stapt, is overtuigd van diens meerwaarde en zal oor hebben voor zijn argumenten om bepaalde zaken niet te doen.”

“Ontwerpers moeten generalisten en systeemdenkers blijven. Ze moeten voldoende afweten van stedenbouw, techniek, detaillering, sociologie, ruimtelijke ordening, landschap en mobiliteit om het overzicht te kunnen bewaren.”

“Een architect moet waterdichte en betaalbare poëzie schrijven. In zijn werk gaan geld, techniek en een sociaal-culturele dimensie hand in hand.”


Dit werd mijn makkelijkste column ooit en misschien wel één van mijn beste. Met dank aan mijn ghost writer BWMSTR.