Doorzoek volledige site
01 juni 2018

META en MikeViktorViktor winnen wedstrijd voor groene woon-, werk- en leefomgeving in Mortsel Oude God

Illustratie | Nanopixel DMI + Democo + META + MVV + LIZ + Quadrant
Illustratie | Nanopixel DMI + Democo + META + MVV + LIZ + Quadrant
Illustratie | Nanopixel DMI + Democo + META + MVV + LIZ + Quadrant
Illustratie | Nanopixel DMI + Democo + META + MVV + LIZ + Quadrant

Samen met DMI Vastgoed, aannemersbedrijf Democo, LandinzichtQuadrant en kunstenaar Dirk Braeckman, tekenen META architectuurbureau en MikeViktorViktor Architects voor 5 gebouwenclusters met woningen, een centrum voor volwassenenonderwijs, commerciële ruimtes en een ondergrondse parking rondom een groen, verkeersluw plein.

Dit groene plein - het Stadsterras van Mortsel - zal het centraal gelegen gemeenteplein verbinden met het nieuwe stadspark Oude God. De aanleg van dit nieuwe stadspark vormt de aanleiding om verscheidene restpercelen in het hart van Mortsel om te vormen tot een een kwalitatief kerninbreidingsproject dat een verrijking vormt voor de stad. META en MikeViktorViktor ontwerpen deze ontwikkeling van ongeveer 22.000 mmet een ondergrondse parking voor 245 parkeerplaatsen. 

 

Respect voor de geschiedenis van Mortsel

De Sint-Lutgardisschool, die in 1943 door de geällieerden gebombardeerd werd, huisvest vandaag het Centrum voor Volwassenonderwijs LBC-NVK. De school maakt deel uit van het historisch patrimonium van de stad Mortsel, een tastbare herinnering aan het drama van het bombardement. Het ontwerpteam kiest voor het behoud van het volledige gebouw en voor de herbestemming tot een woonproject met een groene binnentuin.

Het hoofdgebouw aan de Mechelsesteenweg krijgt op de gelijkvloerse verdieping een laagdrempelige, commerciële invulling. In het achterliggende deel worden klaslokalen omgevormd tot wooneenheden. Het behoud van het bestaand patrimonium is voor het ontwerpteam een evidentie, ingegeven door de historische significatie en de duurzaamheidsgedachte die bepaalt dat het bestaande niet nodeloos vervangen moet worden.

 

Schoolomgeving in een groene ader

Het Centrum voor Volwassenonderwijs verlaat het historische pand en krijgt een nieuwbouw die beantwoordt aan alle eisen van een schoolomgeving in de 21ste eeuw. Architecturale kwaliteit, duidelijke structuur en aandacht voor duurzaamheid staan voorop. 

Langs de verbinding met de Mechelsesteenweg komt naast het nieuwe schoolgebouw ook een woonprogramma met mogelijkheid tot commerciële en tertiaire functies op de gelijkvloerse verdieping, zoals bijvoorbeeld een kinderkribbe, een dokterspraktijk of een ander vrij beroep. De verbinding vanuit de Edegemsestraat bevat eveneens een woonprogramma met aan één zijde sociale woningen en aan de andere zijde een commerciële benedenverdieping en bovenliggend een woonontwikkeling. Centraal aan het plein wordt een nieuwe buurtsupermarkt met een ondergrondse parking gepland. In het hele gebied is er bovendien aandacht voor collectieve initiatieven en voorzieningen.

Landinzicht en Quadrant ontwerpen een verkeersvrije en vooral groene publieke ruimte die de overgang van park, over de belendende tuinen, naar de Mechelsesteenweg en Edegemsestraat, op een integere en doordachte wijze vormgeeft.

Het publiek domein wordt geprikkeld met een kunstintegratie van de internationaal gerenommeerde kunstenaar Dirk Braeckman. Hij vertegenwoordigde onder meer België op de Internationale Kunstbiënnale van Venetië in 2017.

 

Enkele cijfers

  • 131 woningen en appartementen, een nieuwe thuis voor 438 (toekomstige) Mortselaren. 
  • 330 cursisten van het CVO, verspreid over 22 klaslokalen
  • 13 commerciële ruimtes
  • 640 fietsenstallingen
  • 245 parkeerplaatsen in een ondergrondse parking

En nu in m2

  • 21.756 mgebouwde oppervlakte, waarvan 3.936 m2 renovatie en 17.820 mnieuwbouw. 
  • Het publiek domein telt 12.773 m2.