Doorzoek volledige site
19 juni 2018 | NIELS ROUVROIS

‘Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent’ op rand van uitvoering

Illustratie | Stad Gent

De nieuwe ruimtelijke visie van de stad Gent, Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent, kan weldra in werking treden. De gemeenteraad stelde de visie definitief vast op 22 mei 2018. Enkel de goedkeuring door de deputatie en de publicatie in het Staatsblad ontbreken nog. De opmaak van het toekomstplan was een proces van vier jaar, met een ruime inbreng van de Gentenaars.

De Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent bepaalt de ruimtelijke krachtlijnen van stad Gent voor de toekomst. Het is het eerste mensgerichte ruimtelijk structuurplan in Vlaanderen. Zo zijn visie en inhoud samen met Gentenaars en Gent-gebruikers opgebouw. Oude gebouwen herbestemmen in plaats van nieuwbouw, werken aan duurzame mobiliteit met bijvoorbeeld een fijnmazig netwerk van fietspaden, ontmoetingsplekken creëren rond knooppunten van wonen, werken, winkels en vervoer,… Het zijn maar enkele voorbeelden van de vernieuwende ruimtelijke visie.

 

RSG

Sinds 2003 al beschikte Gent over een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (RSG). De laatste jaren zijn heel wat kernprojecten uit dat RSG gerealiseerd (Ledeberg Leeft, Gentbrugse Meersen, Arbed, KOBRA, de Krook, … ) terwijl anderen (Oude Dokken, Sint-Pietersstation, Eiland Zwijnaarde,…) nog in uitvoering zijn. De ruimtelijke visie uit het RSG is nog steeds grotendeels geldig, maar bood niet op alle nieuwe ruimtelijke vraagstukken van vandaag een adequaat antwoord.

Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030 legt daarom enkele vernieuwende accenten. Ze is minder gedetailleerd dan het RSG, maar biedt in de eerste plaats een set van afwegingskaders en werkwijzen om in de almaar wijzigende toekomstige context ruimtelijk en maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken en kansen te benutten. De structuurvisie heeft ook de uitdrukkelijke ambitie om niet louter een ruimtelijk, maar ook een duidelijk mensgericht plan te zijn. De nadruk ligt niet alleen op het zogenaamde 'systeemgebruik' van de ruimte, maar ook op de leefwereld van bewoners en het concrete en alledaagse gebruik van de ruimte.

 

Antwoord op uitdagingen

Belangrijke sociaal-demografische evoluties zoals de bevolkingsgroei, de migratiestromen en de toename van het aantal gezinnen bepalen de vraag naar extra ruimte. De Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent biedt een antwoord op de uitdagingen waar de stad van de toekomst voor staat. Dat betekent dat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling moet worden opgevangen binnen de huidige bestemmingen voor wonen, werken, recreatie en voorzieningen. Slim verdichten is de boodschap. Dit vooral op knooppunten van openbaar vervoer en fietsnetwerken. Op andere plaatsen komt er dan weer meer ruimte voor groen en natuur.

 

Cohousing en coworking

Wonen, werken, ontspanning en ontmoeting bevinden zich op die manier dicht bij huis, zodat het aantal verplaatsingen vermindert. Gent wil op die manier streven naar een klimaatrobuuste stad, met een centrale rol voor water en groen. Een netwerk van waterwegen en groene verbindingen maakt de stad vlot bereikbaar en minder verharding zorgt ervoor dat het hemelwater een uitweg vindt. Ook de fiets krijgt een centrale plaats in de stad en de mens is de spilfiguur in heel het verhaal. Zo wordt ontmoeting bevordert en zullen initiatieven om ruimte te delen zoals cohousing en coworking gestimuleerd worden.