Doorzoek volledige site
03 juli 2018

Oproep aan ontwerpers: atheneum Rabelais

Illustratie | Séverin Malaud

Het Duurzaam Wijkcontract Atheneum wil het voormalige atheneum Rabelais omvormen tot een modelsite, die publieke en semipublieke functies in het hart van de site combineert met een school die openstaat voor de buurt. In deze centraal gelegen en dichtbebouwde wijk biedt de opening van een school naar de wijk een mooie kans, zowel voor de nieuwe schoolinfrastructuur als voor de bewoners.

De gemeente Elsene en de Federatie Wallonië-Brussel zullen dus een nieuwe school bouwen in het voormalige Atheneum Rabelais, die plaats zal bieden aan kinderen en leerlingen van 2,5 jaar tot 15 jaar. Een grote uitdaging is de verwezenlijking van de verschillende ambities van het wijkcontract via dit zware renovatieproject, dat bestaat uit de afbraak en heropbouw van een emblematische site.
 
Daarom lanceert de gemeente Elsene  een oproep voor ontwerpers voor de selectie van een multidisciplinair ontwerpteam (architectuur – stabiliteit – speciale technieken – EPB – akoestiek) voor het ontwerp, het onderzoek en de follow-up van de uitvoering van het project RABELAIS (lot 1) en van een coördinator veiligheid-gezondheid (lot 2).
 
Het project bestaat uit de bouw van:

  • Ongeveer 8 woningen;
  • Een crèche voor 67 kinderen (op de plaats van de huidige peutertuin);
  • Een school met voorzieningen (centrale hal en sportinfrastructuur) die openstaan voor de wijk.

Het project Rabelais ligt tussen de Jules Bouillonstraat, Atheneumstraat en Elsensesteenweg.


BUDGET:  22.795.000 euro incl. btw ;
ERELOON:  Lot 1 (architectuur) is onderverdeeld in een vaste schijf en vier voorwaardelijke schijven. De details van elke schijf staan in het bestek. Het forfaitair ereloon voor de vaste schijf is 945.000,00 euro incl. btw ;
VERGOEDING:  20.000 euro voor elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen voor lot 1. 
 
De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning. 

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 30 JULI OM 10U