Doorzoek volledige site
31 juli 2018 | FILIP VAN DER ELST

Studienamiddag verhoogt kennis over brandveiligheid

Illustratie | © Fireforum

Op de studienamiddag “kwaliteit in brandveiligheid” liet de vzw Fireforum experts uit uiteenlopende sectoren aan het woord. Zij belichtten allemaal een andere visie op brandveiligheid. “Het is onze taak om die verschillende visies samen te leggen en met elkaar te verbinden”, aldus Thierry Pfleiderer van Fireforum.

Met deze studienamiddag wilde Fireforum kennis en ideeën uitwisselen. Thierry Pfleiderer: “Fireforum heeft als missie om brandveiligheid te promoten en de verschillende stakeholders een platform te bieden. Door ideeën uit te wisselen tillen we de brandveiligheid naar een hoger niveau.” 4

Daarom betraden op deze studienamiddag experts uit uiteenlopende sectoren het podium, gaande van studiebureaus over verzekeringskantoren en tot brandveiligheidsexperts.

 

FiSQ

Met FiSQ reikt Fireforum zelf een onafhankelijk kwaliteitscertificaat uit aan installatiebedrijven. FiSQ is gericht op actieve en passieve brandbescherming en houdt rekening met de gehele levensduur van een installatie. “Het proces stopt niet bij de indienststelling. FiSQ houdt rekening met ontwerp, installatie, onderhoud, herstellingen, aanpassingen en uitbreidingen”, aldus Pfleiderer.

Daarnaast heeft Fireforum ook het certificaat Fireforum Certified Building (FCB), dat naar eigenaren of gebruikers van een gebouw gericht is. “Dit certificaat motiveert hen om alle middelen in te zetten om een gebouw ten allen tijde brandveilig te houden. Ze tonen hierbij het engagement om verder te gaan dan wat puur wettelijk verplicht is.”

 

Ontwerpfase

Arne Ingelbrecht van FESG (Fire Engineered Solutions Ghent) benadrukte het belang om al tijdens de ontwerpfase na te denken over brandveiligheid. “Men houdt best de wet van Murphy in het achterhoofd: ga ervan uit dat alles wat kan mislopen, ook zal mislopen. Ook over het onderhoud moet nagedacht worden.”

Dat werd bevestigd door Frederic van Eetvelde van ORI (Organisatie van de Advies- en Ingenieurssector). Hij onderstreepte dat gebouwen steeds complexer worden. “De brandveiligheid van een eenvoudig, klein kantoorgebouw wordt perfect afgedekt door de wet. Maar we evolueren naar open gebouwen, en dat heeft gevolgen voor rookverspreiding, brandbestrijding en evacuatie. We moeten met steeds meer brandscenario’s rekening houden.”

Daarom werkt ORI aan een eigen Fire Safety-kwaliteitscertificaat voor studiebureaus. Ingelbrecht pleitte voor integrale brandveiligheid, waarbij over het volledige traject van het bouwproces aan brandpreventie gedacht wordt.

Met Marc Marichal van Vanbreda Risk & Benefits kwam ook een expert uit de verzekeringssector aan het woord. Hij raadde aan om verder te kijken dan alleen naar de directe materiële schade bij een brand.

Marichal: “Brandveiligheid kan voor ondernemers een financiële surplus betekenen. De indirecte gevolgschade bij een brand valt immers niet te onderschatten. Een fabriek kan op twee jaar tijd heropgebouwd worden, maar wat met het verlies van imago, klanten en marktaandeel? Daar denkt een ondernemer vaak niet aan, hoewel de gevolgen ingrijpend kunnen zijn.”

 

Business continuity

Daarom moet er bij brandpreventie ook aan business continuity gedacht worden. “Een plan om zo snel mogelijk terug naar een genormaliseerde situatie te gaan. Een ondernemer moet eerst en vooral bepalen wat de maximale uitvalduur is: hoelang de productie of werking stil mag liggen vooraleer dit leidt tot problemen met klanten, personeel et cetera.

Op basis daarvan maakt de ondernemer draaiboeken om zo efficiënt mogelijk om te gaan met een calamiteit zoals een brand. Het doel? Minimaliseren van de impact, het trainen van mensen voor nood-en herstelsituaties, en het garanderen van het vertrouwen van de klanten en andere stakeholders.”

GERELATEERDE DOSSIERS