Doorzoek volledige site
31 juli 2018

Gerecyclede afmeerpaal uit thermisch verzinkt staal

Illustratie | © Maité Thijssen / Danny Cornelissen
Illustratie | © Maité Thijssen / Danny Cornelissen
Illustratie | © Maité Thijssen / Danny Cornelissen

De installatie van Paal 83 op de groene Rozenburgse Landtong in Rotterdam past mooi in het beleid van het Havenbedrijf: groen en industriële vormgeving harmonisch laten samenvloeien. De monumentale uitkijktoren, ontworpen door The Mothership en gemaakt uit thermisch verzinkt staal, biedt een al even monumentaal perspectief op de wereldhaven.

De kern van Paal 83 is een gerecycleerde afmeerpaal en zegt iets over de ambitie van het Havenbedrijf om een duurzame haven te zijn. De uitkijkpost toont niet alleen het werk van de roeiers, maar ook de enorme schaal en maat van de afmeerpaal. Als er zeeschepen aanmonsteren, ogen ze vrij nietig, in werkelijkheid zijn het enorme kolossen. De drie draaiende trappen naar het bordes refereren aan de getwijnde scheepstrossen.

 

Gesprek met Jack De Jong (Schetters las-en constructiebedrijf)

Hoe bent u bij dit project betrokken geraakt?

Via de aannemer Volker Staal & Funderingen. Zij hadden ons al gecontacteerd in de budgetfase, nog voor het hun opdracht werd. Aangezien we flink wat tijd hadden gestopt in het begroten van het staalwerk in de offertefase, verkoos de aannemer om, zodra hij de opdracht scoorde, ons de bestelling te gunnen voor het maken en deels monteren van de staalconstructie. In feite draait het om vertrouwen tussen partijen, in het belang van het project en de eindklant.

 

Hoe is het initiële ontwerp uiteindelijk in uitvoering verlopen?

De werkhuistekeningen werden aangeleverd door Adviesburo De Heer, maar wij hebben wel samen met VSF bekeken hoe de stukken op de meest efficiënte manier konden worden samengebouwd. In feite bepaalt de montagemethode in grote mate de kostprijs. Je wil toch zoveel mogelijk gelijke delen produceren, dat is de meest economische oplossing. We hadden veel aandacht voor detaillering en hielden ook rekening met het feit dat het staal thermisch verzinkt moest worden.

Omdat de constructie vrijwel uitsluitend uit open profielen (gemaakt uit stripmateriaal) bestaat, is er bijna geen risico op vervorming. Enkel de buisreling op het platform vroeg wat extra aandacht. In overleg met de verzinkerij werden ontluchtingsgaten aangebracht. Als we kijken naar de verschillende modules die we hebben gebouwd, dan zie je dat we naast de startmodule, het onderste stuk, vervolgens drie identieke modules hebben ontworpen, elk op hun beurt in drie gelijke delen samengesteld.

Elk van de drie modules kent dezelfde draaicirkel en is met positiestanden aan draagconsoles gemonteerd. Tot slot is er de eindmodule die aansluit op het platform. In de werkplaats is een voormontage uitgevoerd. Een deel van de buispaal is opgesteld, waarna we met een gelaserde grondplaat alle posities waar de consoles kwamen hebben uitgelijnd. Met een gradenverdeling hebben we die op de grondplaat met een stippellijn uitgelaserd. Vervolgens hebben we de grondplaat neergezet onder de buispaal. Met de laser zijn de hoogtematen bepaald om vervolgens de draagconsoles van de verschillende segmenten op exact dezelfde posities aan de buispaal te lassen.

 

Hoe verliep de montage?

Wij hebben de volledige staalconstructie gemaakt, net als de montage van de trap en de leuningen. Volker Staal heeft de montage van het uitkijkplatform uitgevoerd en de consoles aan de buispaal gelast. Het platform werd in zes segmenten naar de bouwplaats vervoerd. Daarna volgden 3x vijf trapsegmenten met leuningen. Het platform is op de grond samengebouwd en vervolgens in één deel over de buispaal gehesen. Dat was best spannend, maar alles paste perfect. Hét bewijs van het belang van een voormontage.

Er was veel laswerk aan de trappartij, maar de maatvoering klopte perfect. De spanningen die toch door het verzinken wat werden versterkt gaven geen aanleiding tot vervormingen waardoor de montage van de verschillende segmenten vlotjes verliep.

 

Waarom is in dit project gekozen voor thermisch verzinken?

Dat had te maken met de omgeving. Dit is havengebied, vlakbij het water. De opdrachtgever wilde eerst een garantie van 10 jaar op het verzinkwerk, iets wat de verzinkerij niet wou geven -tenzij met een duplexsysteem verzinken + 2-laags poedercoaten. Omdat het prijskaartje dan te hoog zou oplopen, is de klant uiteindelijk akkoord gegaan met enkel verzinken in combinatie met een kortere garantie van 5 jaar aflopend.

GERELATEERDE DOSSIERS