Doorzoek volledige site
09 augustus 2018 | RIK NEVEN

Laat je medewerkers thuiswerken, en zeker op 20 september

Dankzij de digitalisering kan een groot deel van het werk op een architecten- of studiebureau ook van thuis uit gebeuren. Daarom hopen we met Architectura.be dat veel van onze lezers zullen meedoen met de nationale Thuiswerkdag van 20 september die we samen met enkele andere partners organiseren.

Redactiebureau Palindroom, het bedrijf achter Architectura.be, is  een overtuigd thuiswerkgever. Halftijds thuiswerk is hier de regel, niet de uitzondering. Niet alleen om fileleed te vermijden maar ook om de worklife balance van de medewerkers te verhogen.

Jammer genoeg wordt er in de mobiliteitsdiscussie nog te weinig ingezet op thuiswerk. Daarom hebben we bij het Netwerk Duurzame Mobiliteit, organisator van de Week van de Mobiliteit,  het idee geopperd om tijdens die week ook een thuiswerkdag te organiseren. En die gaat er komen op donderdag 20 september. Ook SD Worx, Mercuri Urval en Pami hebben zich achter het idee geschaard en dat heeft geleid tot een campagne 'Thuiswerken werkt!' die meer inhoudt dan enkel de thuiswerkdag. Alle info over de dag en de campagne vind je op www.thuiswerkenwerkt.be.

 

Voordelen thuiswerk

De voordelen van thuiswerk voor de werknemer zijn algemeen bekend en dat het ook een efficiënte oplossing is bleek overduidelijk na het veel besproken thuiswerkalarm omwille van de verwachte sneeuwstormen. De sneeuw bleef uit, maar de lange files evenzeer. Te weinig wordt stilgestaan bij de voordelen voor de werkgever: minder gestresseerde werknemers, minder ziekteverzuim, minder verloop, een grotere vijver om in te vissen bij vacatures, besparing op huisvestingskosten,…

 

Hoe deelnemen? 

Met de thuiswerkdag en de campagne Thuiswerken Werkt willen we die voordelen onder de aandacht brengen en hopen we dat zo veel mogelijk werkgevers zo veel mogelijk werknemers die dag thuis laten werken. En uiteraard hopen we dat veel bedrijven, geïnspireerd door deze thuiswerkdag, structureel thuiswerk gaan incorporeren in hun bedrijfsvoering en hun medewerkers op regelmatige basis laten thuisswerken.

Hopelijk kunnen we ook bij architecten- en studiebureaus op veel volgers rekenen. We beseffen wel dat voor architecten en ingenieurs onderling overleg cruciaal is en dat  thuiswerk daarom ook beperkt moet worden binnen een bureau, maar het moet toch haalbaar zijn om op die dag geen vergaderingen in te plannen en de medewerkers die dag te laten concentreren op taken die ze individueel kunnen uitvoeren.

Als uw architectenbureau nog geen ervaring heeft met thuiswerk, lijkt ons dit het ideale moment om het eens uit te proberen?

Geïnteresseerd om ons initiatief te ondersteunen? Fijn. Concreet vragen we dan om het volgende te doen.

1. Inschrijven voor de Thuiswerkdag op 20 september

Het is zeker geen must dat alle mensen thuiswerken. We begrijpen ook dat dat niet voor iedereen haalbaar is. Inschrijven voor de Thuiswerkdag kan via deze link.

2. Help de term Thuiswerkgever mee te lanceren

Op dit moment bestaat er nog geen woord in het Nederlands om een werkgever aan te duiden die thuiswerk structureel toelaat. Om die leegte op te vullen, lanceren we de term Thuiswerkgever. Door er een woord voor te bedenken geven we een signaal dat het een relevant maatschappelijk fenomeen is of moet worden. Onze ambitie is het woord Thuiswerkgever in de volgende editie van Van Dale te krijgen en zelfs te laten nomineren als woord van het jaar. Belangrijkste criterium dat hiervoor geldt is dat het woord daadwerkelijk frequent gebruikt wordt en daar kan jij ons mee helpen. We hebben voor de term trouwens ook een logo ontwikkeld dat je kan gebruiken om op je vacatures en op je website om toekomstige werknemers duidelijk te maken dat structureel thuiswerk deel uitmaakt van jouw bedrijfsstrategie.

3. Sluit aan bij de LinkedIn-groep van Thuiswerkgevers

We hebben een LinkedIn gecreëerd voor Thuiswerkgevers, voor werkgevers die geloven in de opportuniteiten van structureel thuiswerk voor hun mensen en hun bedrijf. Via deze link kan je lid worden van deze groep. 

Hierop zullen we ook regelmatig artikels en posts publiceren rond thuiswerk. Aarzel niet om zelf een post te publiceren rond jouw visie en ervaring met thuiswerk.

4. Schrijf je in voor het webinar rond Thuiswerk van 11 september

Op 11 september organiseren we in aanloop naar de Thuiswerkdag een webinar rond het thema met cases en lezingen rond thuiswerk en leaderschip en rond de juridische en administratieve aspecten van thuiswerk. Het programma en de link om in te schrijven vind je hier

5. Collega’s warm maken om ook deel te nemen

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Stuur dit artikel dus gerust door naar andere werkgevers om hen te overtuigen ook deel te nemen.

GERELATEERDE DOSSIERS