Doorzoek volledige site
21 augustus 2018

Oproep aan ontwerpers: nieuwe campus voor de HELB

Illustratie | Séverin Malaud

De huidige gebouwen van de RTBF op de Reyerslaan bieden onderdak aan de afdeling 'Audiovisuele Technieken' van de Haute Ecole Libre de Bruxelles (HELB). Door de toekomstige verhuis van de RTBF  naar het nieuwe gebouw te midden van het mediapark.brussels, profiteert de HELB van de gelegenheid om er een nieuwe campus op te richten en plaats te bieden aan de studenten beeldtechnieken, fotografie en cinema.

Het is voor de hogeschool een mooie gelegenheid om haar nauwe band met de RTBF te bestendigen en zich tegelijk als sterke actor neer te zetten in de nieuwe mediawijk. Aan de hand van dit project wil de school een goede zichtbaarheid krijgen naast de hoofdzetel van de RTBF, ontworpen door MDW en V+ architecten en verder nog binnen het geheel van de toekomstige mediapark-wijk.

Het nieuwe gebouw wordt ingeplant ten oosten van het nieuwe RTBF-gebouw en zal leslokalen herbergen zoals auditoria, klaslokalen, geluids- en fotostudio's, projectie- en montageruimtes, maar ook een cafetaria, een bibliotheek en administratieve diensten.  De HELB wil een efficiënte, functionele campus oprichten die aangenaam is voor studenten en docenten. Zich positioneren in het mediapark zal uitwisselingen met de omliggende mediabedrijven bevorderen, dit verzekert het slagen van het pedagogische project. De openbare aanbesteding omvat de volledige opdracht van projectontwikkelaar (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, EPB, CGV en akoestiek)
 
BOUWBUDGET: 7.500.000 euro excl. btw. ;
ERELOON: Het ereloon bedraagt tussen 8 en 12,5% van het bedrag van de werken. Het ereloon is een gunningscriterium voor 10% van de punten ;
VERGOEDING: 7.500 euro voor elk van de 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen. Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 11 SEPTEMBER 2018 OM 10 UUR


De HELB is niet onderworpen aan de wet op het gebruik der talen. De opdrachtdocumenten moeten worden opgesteld in het Frans.