Doorzoek volledige site
31 augustus 2018

LABIOMISTA: verpozen in LabOvo

Illustratie | Van Belle & Medina
Illustratie | Van Belle & Medina

Halverwege het park krijgen bezoekers van LABIOMISTA de kans om te verpozen bij LabOvo, een paviljoen voor educatie en dierenverzorging ontworpen door Van Belle & Medina Architects. Het gebouw omvat een workshopruimte van 55 m², een quarantaineruimte, een verzorgingsruimte voor de dierenarts en een sanitair blok voor bezoekers van het park. Tevens werkt het dak van het paviljoen als terras dat een panoramisch uitzicht biedt over het park.

“Het ontwerp voor dit paviljoen is een ‘passend gebouw’ met een bijzondere aandacht voor de landschappelijke, culturele en ruimtelijke betekenis. Een gebouw met een eigen autonomie, reflectie en getuigenis van zijn tijd”, klinkt het bij de ontwerpers. “De nieuwe interventie, de pleisterplaats, kan men lezen als een injectie, waarmee het bestaande door het nieuwe wordt geactualiseerd.. Uitgangspunt is om de pleisterplaats als een coherent geheel te concipiëren in zijn landschappelijke context met een bijzondere aandacht voor zijn culturele, artistieke, educatieve, landschappelijke en ruimtelijke gelaagdheid.”


Bogen als constellatie van contrasten

Het gebouw bestaat uit verschillende bogen of ‘arch’s’ die volumetrisch één configuratie vormen. De schakeling van deze bogen is enerzijds een logisch gevolg van de landschappelijke karakteristieken en anderzijds een vertaling van het programma in verschillende componenten.

“De bogen werken als een constellatie van contrasten en tegenstellingen, van analoge en homogene relaties, van balans en spanning. Ze genereren verschillende associaties, zonder dat de individuele elementen hun identiteit en relatieve autonomie verliezen. Er wordt gestreefd naar een zekere coherentie, waarbij het beeld, dat tegelijk eigentijds en tijdloos is, gevoelsmatig bij de locatie gaat horen. De ambitie ligt in het vormen van een actueel beeld bij het aanwezige krachtige landschap. Het paviljoen wordt uitgevoerd in licht grijs beton in situ, de gevelopstanden van de pleisterplek en dierenverzorging worden in hout en glas gematerialiseerd. Beton vs. hout, monoliet vs. samengesteld, warm vs. koud, hard vs. zacht, zwaar vs. licht... enkel dualiteiten van de gebruikte materialen”, aldus Van Belle & Medina Architects.


Landmark

De volledige dragende structuur van het gebouw blijft ten alle tijden zichtbaar en bestaat uit in situ gegoten beton, waarin de gebogen wanden en arch’s de volledige dakplaat dragen. Het dakvlak zal  met een industriële vloeibare dakdichting worden afgedekt die het dak zowel waterdicht als perfect beloopbaar zal maken.

LabOvo is een horizontale landmark voor de site en daarbuiten. Het vormt als het ware een hoeksteen, een scharnier tussen de verschillende dierencompartimenten en zijn onmiddellijke omgeving. Het wordt zodanig op de site gepositioneerd zodat een maximaal aan open ruimte behouden blijft en voldoende vrijheid laat voor gebruik rondom het gebouw.