Doorzoek volledige site
04 september 2018

Wedstrijd alternatieve woonvormen in Antwerpen

Illustratie | Wikimedia Commons

De Stad Antwerpen organiseert de tweede editie van de wedstrijd 'Vernieuwende alternatieve woonvormen'. Als uw project wordt geselecteerd, krijgt u financiële ondersteuning. De stad wil zo vernieuwende en alternatieve woonvormen stimuleren en beter inspelen op de nood aan een divers en betaalbaar stedelijk woningaanbod.

Wat zijn vernieuwende, alternatieve woonvormen?

Dit zijn woonvormen die verder gaan dan de bestaande klassieke woonvormen. Het gaat om woonvormen:

  • waarbij ruimtes worden gedeeld tussen bewoners,
  • waar er uiteenlopende functies of activiteiten plaatsvinden,
  • waar verschillende doelgroepen of gezinnen wonen,
  • waarbij wordt gewerkt met alternatieve betalingsvormen,
  • die streven naar duurzaam, betaalbaar en buurtgericht wonen.
     

Wedstrijdprijs

De geselecteerde woonprojecten krijgen financiële ondersteuning van de stad. Projecten met  50 of meer wooneenheden, kunnen 500.000 euro krijgen. Kleinere projecten, met 4 tot 49 wooneenheden, kunnen 100.000 euro krijgen
 

Wie kan deelnemen?

Elk individu, organisatie, vereniging of bedrijf die een alternatief woonproject wil realiseren in Antwerpen kan deelnemen.

  • U kan als individuele (rechts)persoon of in samenwerkingsverband deelnemen. 
  • U vindt de specifieke voorwaarden om deel te nemen in het wedstrijdreglement.


Hoe u kan deelnemen, leest u op deze website