Doorzoek volledige site
06 september 2018

Oproep voor architectuuropdracht voor realisatie nieuw hoofdkantoor VIB en Bio-incubator

Illustratie | © PMV

Samen met VIB lanceert de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV een integrale architectuuropdracht inclusief engineering voor de realisatie van een nieuw hoofdkantoor en een BIO-incubator. Het gaat om een nieuwbouw van ca. 12.000 m² bruto vloeroppervlakte op Tech Lane Ghent Science Park te Zwijnaarde (Gent).

Het project zal worden gerealiseerd in 2 opeenvolgende fasen. Eerst wordt er een procedure gevoerd voor de aanstelling van een ontwerpteam voor het ontwerp en studie (engineering) van het project om samen met de bouwheer te komen tot een optimaal ontwerp. Daarna wordt een tweede opdracht in de markt geplaatst voor de bouw van het ontwerp (algemene aanneming in één lot).
Het terrein waarop de nieuwbouw wordt opgetrokken is gelegen in Gent, op de zone Campus E van Tech Lane Ghent Science Park (Eiland Zwijnaarde), langs de E40.

Het programma heeft een tweeledig gebruik, namelijk de BIO-incubator als hoofdfunctie en het hoofdkantoor van VIB als nevenfunctie. De BIO-incubator omvat verhuurbare units van ca. 250 m² netto bestaande uit kantoorruimte en laboratoria. Het gebouw dient te voldoen aan de BREEAM Very Good score, met score Excellent voor ‘energy’. De totale geraamde bouwkost is ongeveer 21 miljoen euro (exclusief BTW). De oplevering is voorzien begin 2022.

De architectuurwedstrijd werd gelanceerd op 3 september 2018. Deze opdracht omvat een integrale architectuuropdracht, inclusief ingenieursstudies (speciale technieken, stabiliteit, duurzaamheid, akoestiek, inrichting labo’s en kantoren).

De aankondiging van de opdracht en de selectieleidraad vindt u via deze link.

Kandidaturen worden ingediend uiterlijk op 4 oktober 2018 om 12 uur.