Doorzoek volledige site
10 september 2018

Dynamische simulatie verzekert het zomercomfort van assistentiewoningen VIVID+

Illustratie | © Xaveer De Geyter Architects
Illustratie | © Stabo
Illustratie | © Stabo
Illustratie | © Stabo
Illustratie | © Stabo
Illustratie | © Stabo
Illustratie | © Stabo

STABO voert momenteel een studie gebouwentechnieken en duurzaamheid uit voor VIVID en LUCID, twee gebouwen in de nieuwe Leuvense stadswijk Tweewaters. Daarnaast voerden we een uitgebreide dynamische simulatie uit van het daglicht en zomercomfort voor de 55 assistentiewoningen van VIVID+. Deze studie kwam er door bezorgdheden op vlak van zomercomfort voor enkele leefruimtes aan de oost- en zuidgevels. De studies gebeuren in opdracht van AG Real Estate en naar een ontwerp van Xaveer De Geyter Architects.

Tweewaters is één van de grootste binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten in Leuven. Het nieuwe project, gelegen op de voormalige InBev-site aan de Leuvense Vaartkom, tussen Vaart en Dijle, omvat twee gebouwen: balkvormige woonblok VIVID en VIVID+, bestaande uit 89 appartementen, 6 handelspanden en 55 assistentiewoningen, en woontoren LUCID, bestaande uit 65 appartementen. In het project wordt ook een nieuwe ondergrondse parking voorzien die verbonden is met de bestaande parking ‘Tweewaters’.

 

Daglicht- en zomercomfortstudie

Het Agentschap Zorg en Gezondheid legt strenge eisen op voor erkende assistentiewoningen op het vlak van zonnewering. Die mag het zicht naar buiten niet verstoren, maar moet wel de oververhitting en verblinding door direct zonlicht verhinderen. STABO bracht daarom de daglichttoetreding, de mogelijke verblinding en het zomercomfort in kaart aan de hand van een dynamische simulatie, ook wel daglicht- en zomercomfortstudie genoemd.

Daarnaast bekeek STABO de invloed van mogelijke verbeteringen en gebruikte het studiebureau de eigen DesignBuilder software om alle geometrische eigenschappen (isolatie, thermische massa, technieken) en invloeden (klimaat, gebruik van het gebouw) te bestuderen.

 

Oververhitting

Het begrip oververhitting is niet omschreven in de norm voor erkende assistentiewoningen. Om het risico op oververhitting in kaart te brengen gebruikten we daarom de VIPA-criteria als leidraad. Die leggen op dat het maximaal 3% van de tijd warmer mag zijn dan 26°C in de leefruimtes en slaapkamers.

Om dat na te gaan voerde STABO een dynamische berekening uit op basis van een simulatie van een volledig jaar. Zo werd een beeld van de binnentemperaturen verkregen. De schaduwwerking van de toren op de balk werd meegenomen in het model.

 

Verblinding

Verblinding is subjectief en daarom moeilijk te simuleren. Daarom besloot STABO om de zones met overbelichting in kaart te brengen als indicator voor mogelijke verblinding. Dat wil zeggen dat de zones werden aangeduid waarin de lichtsterkte hoger is dan 1000 lux gedurende minstens 250 uur per jaar.

 

Daglichttoetreding

Erkende assistentiewoningen leggen geen specifieke eisen op voor daglichttoetreding. Daarom gebruikte STABO ook hier de VIPA-criteria als leidraad. Voor verblijfruimtes moet de daglichtfactor minstens 3% zijn. Dat wil zeggen dat op een bewolkte, overtrokken dag, wanneer de lichtsterkte buiten 10.000 lux bedraagt, de lichtsterkte binnen gemiddeld 300 lux moet bedragen.

 

Resultaten

Uit de dynamische simulaties volgde dat bijkomende maatregelen nodig waren om de vooropgestelde eisen voor de assistentiewoningen te behalen. Daarom formuleerde STABO enkele concrete aanbevelingen, onder meer om oververhitting te beperken. Om het aantal overschrijdingsuren te reduceren, kunnen screens, binnenzonwering, zonwerende beglazing of het uitschakelen van de vraagsturing voor ventilatie soelaas beiden.

Bijgevoegde grafiek illustreert het effect van screens op de zonnewinsten en bijgevolg de binnentemperatuur. Dankzij deze simulaties kunnen AG Real Estate en  Xaveer de Geyter met enkele doordachte ingrepen een hoog comfort garanderen.

 

Facts & figures

  • Opdrachtgever : AG Real Estate
  • Gebouwtechnieken : STABO
  • Stabiliteit : Arcade-Concept
  • Duurzaamheid : STABO
  • Architectuur : XDGA
  • Oppervlakte : Toren LUCID: 8.000m²

         Balk VIVID en VIVID+: 15.000m²

  • In studie : 2016-…