Doorzoek volledige site
12 september 2018

Inkomensverzekering op maat van architecten

Illustratie | © Precura

Uw professionele carrière draait op volle toeren, maar sommige dingen zie je niet aankomen: een zware ziekte, een depressie, een burn-out of een banaal ongeluk met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Met gemiddeld amper 1.000 euro van ons sociaal verzekeringsstelsel kom je niet ver om alle medische kosten te dekken bij ziekte of ongeval, laat staan om uw levensstijl verder te kunnen zetten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Het afsluiten van een verzekering Gewaarborgd Inkomen “Prevoca voor Architecten” geeft u de noodzakelijke financiële gemoedsrust, want naast lichamelijke ziekten zijn ook psychische aandoeningen verzekerd.

Uitkeringen op maat van Architecten

Deze inkomensverzekering werd op maat gemaakt van de Orde van Architecten, die voorziet in een basiswaarborg van 35, 50 of 100 euro per dag in geval van arbeidsongeschiktheid.

Bij de keuze voor een Basiswaarborg van 100 euro per dag, is er nog een zgn. “Uitbreiding” van de waarborg mogelijk met 25, 50, 75 of 100 euro extra vergoeding per dag.

Tot slot kan u (bovenop de totale dagvergoeding van 200 euro) ook nog opteren voor een extra individuele verhoging van uw uitkering “à la carte” via de
verzekering Gewaarborg Inkomen “Precura”. De vergoedingen worden maandelijks uitbetaald.

 

Een voorbeeld

1. Stagiair-architect P. Verbruggen is verzekerd tegen inkomensverlies via Prevoca voor Architecten en kiest voor een verzekerd dagbedrag van 35 euro (= Prevoca Basiswaarborg), met een carenzperiode van 30 dagen en een revalorisatie van 2,5%.

P. Verbruggen betaalt hiervoor een jaarlijkse premie van 317,76 euro + 9,25% premietaks.

2. Architect F. Van den Eynde kiest voor een verzekerd dagbedrag van 100 euro (= Prevoca Basiswaarborg), met een carenzperiode van 14 dagen en zonder revalorisatie. Hij betaalt hiervoor een jaarlijkse premie van 729,60 euro + 9,25% premietaks.

Bovenop de basiswaarborg van 100 euro, kiest F. Van den Eynde nog voor een zgn. “Uitbreiding van de waarborg” via 3 schijven van 25 euro = 75 euro extra per dag, met opnieuw 14 dagen carenzperiode en zonder revalorisatie. Voor deze bijkomende 75 euro per dag betaalt hij een bijkomende premie
van 3x 182,40 euro = 547,20 euro. 

F. Van den Eynde is hiermee verzekerd voor 175 euro per dag bij ziekte of ongeval, met dus een totale jaarlijkse premie van 1.276,80 euro excl. taks.

 

Hoe sluit u een verzekering af?

Via het invullen van een toetredingsformulier en een medische vragenlijst (een geneeskundig onderzoek is enkel van toepassing voor een bijkomende individuele Precura-inkomensverzekering).

 

Einde van uw verzekering

De inkomensverzekering Prevoca voor Architecten loopt tot 65 jaar. 

 

Carenzperiode

De carenzperiode is de periode die volgt op het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Deze bedraagt voor Architecten 14 of 30 dagen. Eventuele hospitalisatiedagen gedurende de carenzperiode worden ook vergoed.

 

Revalorisatie

U kan kiezen voor een revalorisatie van 2,5% van het verzekerd dagbedrag of niet. Indien u voor de revalorisatie opteert zal uw verzekerd dagbedrag na 1 jaar van volledige arbeidsongeschiktheid jaarlijks met 2,5% geindexeerd worden en dit zolang de erkende arbeidsongeschiktheids-periode loopt.

 

Nuttige fiscale & wettelijke info

De dagvergoedingen zijn cumuleerbaar met de uitkeringen van de wettelijke ziekteverzekering. De dagvergoedingen zijn belastbaar als vervangingsinkomen. Bij eventuele geschillen is de Belgische wet van toepassing.

Voor een volledig overzicht van de dekking en van alle uitgesloten risico’s (zoals chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), een ongeval opgelopen tijdens het uitoefenen van ‘extreme’ sporten) dient u de Algemene Voorwaarden Prevoca en het Reglement te raadplegen, alvorens u een toetredingsformulier invult.