Doorzoek volledige site
20 september 2018

Oproep tot interesse: ceci n'est pas een openbare ruimte

Illustratie | Séverin Malaud

De wijk Magritte in Jette vormt een soort enclave te midden van gemeentegrenzen en infrastructuren en ligt ingesloten tussen de spoorweg in het noorden, de gemeentegrens tussen Jette en Laken en de Desmet Denayerlaan. Het Duurzaam Wijkcontract Magritte, het eerste wijkcontract op Jets grondgebied, probeert dit deel van de gemeente rond de assen Lahaye en Esseghem beter te ontsluiten, onder andere door er het openbaar domein te vernieuwen en de verschillende bestaande polen beter met elkaar te verbinden. Dit scharniergebied zal worden omgevormd tot een aangename, beplante, veilige en toegankelijke ontmoetingsplek waar zachte verplaatsingen voorrang krijgen. Het projectgebied omvat de Jules Lahayestraat, het kruispunt Lahaye/Dapperheid/Esseghem, de toegang tot de site van de Jetse Haard en de kleine Esseghemstraat. De gemeente Jette zoekt een multidisciplinair team dat de volledige ontwerpopdracht kan uitvoeren voor de herwaardering van de openbare ruimtes in de perimeter “op het scharnierpunt”.

Het team moet ervaring hebben met de uitvoering van mobiliteitsonderzoek en met het ontwerp van openbare ruimtes. Het moet ook vertrouwd zijn met de participatieve aanpak die eigen is aan een wijkcontract en dit binnen een vrij strakke timing. De gemeente vraagt een team met een gevoeligheid voor duurzame ontwikkeling. 

Om de verschillende verplaatstingsstromen te bepalen, zal het ontwerpteam vooraf een mobiliteitsonderzoek voor een ruimere gebied uitvoeren. De mobiliteitsstudie zal de circulatie en de toegankelijkheid voor voertuigen en de organisatie van het parkeren bestuderen op de site van de Jetse Haard. Doel is om sociale ontmoetingen te bevorderen en voorrang te verlenen aan verplaatsingen van voetgangers en fietsers, leerlingenstromen en/of de verplaatsingen verbonden aan het openbaar vervoer.

De MIVB plant de tramrails in de Jules Lahayestraat te vervangen in maart 2020. Het team moet de coördinatie met die werken in rekening brengen en zal de vergunningsaanvraag voor de openbare ruimtes indienen tegen juni 2019.

Volgende minimale competenties worden gezocht :

 • Competentie in mobiliteit (voor het mobiliteitsonderzoek);
 • Competentie in het ontwerp van openbare ruimtes (herinrichting van wegen);
 • Competentie in duurzame ontwikkeling;
 • Competentie in participatie (project in kader van het Duurzaam Wijkcontract “Magritte”).
   

INDICATIEVE PLANNING

 • Week van 1 oktober: 3 tot 5 teams worden uitgenodigd een offerte in te dienen;
 • Week van 15 oktober: plaatsbezoek en informatiesessie;
 • Week van 12 november: indiening van de offertes;
 • Week van 19 november: voorstelling van de offertes aan het adviescomité;
 • December 2018: gunning en start van de opdracht
   

GUNNINGSCRITERIA

 • De kwaliteit van de stedenbouwkundige visie (40%)
 • De kwaliteit van de methodologische nota (40%)
 • De haalbaarheid (20%)


BUDGET : Vastgesteld op 1.008.000 euro excl. BTW; 
ERELOON : Vastgesteld op 123.000 euro excl. BTW;
VERGOEDING : 2.000 euro voor elk van de 4 niet-weerhouden teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen. 
 
Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 24 september 2018 om 14:00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling, motivatie en ervaring en de gegevens van het beoogde team vermeldt/
 
De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de gunning.