Doorzoek volledige site
25 september 2018

FOAMGLAS® is BIM-ready

Illustratie | © Foamglas

Om de samenwerking van alle partners in het bouwproces te faciliteren, ontwikkelde FOAMGLAS® met behulp van de technologie van de nv ThorbiQ een eigen online BIM-applicatie waarin een BIM-bibliotheek van zijn vele isolatieoplossingen beschikbaar wordt gesteld. De BIM-bestanden zijn compatibel voor gebruik in Revit, een van de meest gebruikte BIM-platformen, en kunnen kosteloos worden geïmporteerd in het 3D-ontwerpmodel van ieder bouwproject.

BIM (Building Information Modeling) biedt de mogelijkheid om niet enkel tijd maar ook onnodige kosten te besparen. Doordat alle noodzakelijke informatie op één plaats staat, kan de effectieve uitvoering van een bouwproject sneller verlopen. Bovendien verkleint het aantal fouten en problemen op de bouwplaats, waardoor ook het risico op faalkosten vermindert.

In een eerste fase werden van de diverse FOAMGLAS®-producten de afbeelding, de technische fiche, de technische productgoedkeuring en de prestatieverklaring opgenomen, alsook een link waarmee aan FOAMGLAS® vragen gesteld kunnen worden. Recent volgde de implementatie van FOAMGLAS® in een isolatieoplossing. In een later stadium zal de BIM-toepassing worden uitgebreid met een rekentool.

De keuze van FOAMGLAS® voor BIM kadert in de voortrekkersrol die FOAMGLAS® al vele jaren vervult. Aangezien FOAMGLAS® zeer zwaar inzet op de lange levensduur van zijn isolatiesystemen, is ook het correct en uitvoerig informeren van alle bouwpartners een prioriteit.

GERELATEERDE DOSSIERS