Doorzoek volledige site
10 oktober 2018

Zomerwarmte opslaan om in de winter te gebruiken

Illustratie | Pixabay

Begin deze maand startte het Europees onderzoeksproject Heatstore. Dat wil technologieën voor ondergrondse seizoensopslag van duurzame warmte marktrijp maken. Ook in België is er een demonstratieproject. Dat meldt het Energiejournaal van Zero Emission Solutions.

Zes demonstratieprojecten in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland onderzoeken opslagtechnieken om zomerwarmte op te slaan voor gebruik in de winter. Deze demonstreren opslagtechnologieën in combinatie met diverse warmtebronnen: geothermische warmte, zonnewarmte en restwarmte uit bijvoorbeeld afvalverwerking. Het Belgische luik van het project wordt gecoördineerd door EnergyVille/VITO. Bedoeling is om vast te stellen hoe stroompieken gereduceerd kunnen worden door de installatie van een 'smart district heating network controller'. Bijkomend onderzoekt het project ook in welke mate de terugvoertemperatuur van het warmtenet gereduceerd kan worden.

Op zijn website publiceerde onderzoekscentrum EnergyVille meer info over het concept: “Door het intelligent combineren van warmtebronnen en opslagtechnologieën moet het in de toekomst mogelijk zijn om met de opgeslagen warmte een heel seizoen te overbruggen. Duurzame warmte wordt ondergronds opgeslagen om in de winter te leveren aan warmtenetten. Warmte opslaan om later te benutten bestaat al wel, maar nog niet op de schaal die nodig is om de energievoorziening te verduurzamen. Onderdeel van het project is een warmteopslag die 400 keer groter is dan de grootste batterij in Europa. Duizenden huishoudens zouden daarmee een jaar hun huizen kunnen verwarmen. Grootschalige opslag in de ondergrond maakt het mogelijk om de hoeveelheid opgeslagen warmte minstens tien keer te vergroten, tegen lagere kosten en met minder impact op de bovengrondse ruimte.”