Doorzoek volledige site
23 oktober 2018

Slechts 3-4 % van bouwbedrijven maakt gebruik van BIM, 3D-printing en drones

Illustratie | Pixabay

Net als veel andere sectoren staat de bouw voor een belangrijke digitale transitie. Uit onderzoek van de Confederatie Bouw, waaraan 272 bouwondernemingen hebben deelgenomen, blijkt dat slechts 3 procent al aan 3D-printing doet, 3 procent robotisering toepast, 1 procent met drones werkt en 4 procent gebruik maakt van BIM. BIM is zonder meer de nabije toekomst voor de sector, maar vergeleken met andere landen staat ons land nog niet ver op dat vlak. “Het komt er nu vooral op aan om de sector te overtuigen van de gunstige invloed van deze nieuwe technologieën op de productiviteit en de loonkost. En dan kan het snel gaan”, weet Robert de Mûelenaere, Gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

De Confederatie Bouw houdt morgen en overmorgen, 24 en 25 oktober, in Tour & Taxis in Brussel, samen met het WTCB ‘Digital Construction’, een vakbeurs om de bouwsector verder vertrouwd te maken met de digitale toepassingen die vandaag en morgen zullen worden aangewend. In ons land beginnen aannemers belangstelling te krijgen voor disruptieve, digitale toepassingen, maar het gaat wel nog steeds om een duidelijke minderheid. Het digitaliseringsproces in de bouwsector is echter ingezet en zal de komende jaren steeds sterker doorwegen.

Op dit moment gebruiken bouwbedrijven digitale toepassingen vooral om hun administratie te beheren, zoals boekhoudprogramma’s, rekenbladen en CRM. Maar daar stopt het grotendeels. Disruptieve toepassingen zoals 3D-printing en scanning, drones, robotisering en BIM zullen in de nabije toekomst niet meer weg te denken zijn uit de bouwsector, maar uit onderzoek dat de Confederatie Bouw voerde en waaraan 272 bouwfirma’s hebben deelgenomen blijkt dat momenteel een absolute minderheid met die technologieën werkt:

  • 4 % werkt met BIM
  • 3 % met 3D-printing
  • 3 % met robotisering
  • 1 % met 3D-scanning
  • 1 % met drones

"De bouwsector in ons land moet waakzaam zijn. Bepaalde technologieën niet integreren zal op korte termijn al voor een serieuze concurrentiehandicap zorgen ten opzichte van buitenlandse bouwbedrijven." 

 

Verder blijkt nog uit datzelfde onderzoek dat een kwart van de bouwondernemingen deze toepassingen kent, dat 5 procent één of meerdere van die toepassingen binnen de twee jaren wil implementeren en dat 15 procent dat wil binnen de tijdspanne van vijf jaar. 8 op de 10 aannemers hebben echter geen plannen in die richting: 41 procent ziet er het nut niet van in. De bouwbedrijven verwachten het meest van robotisering en BIM, een toepassing waarbij samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle partijen bij een bouwproject centraal staat. In Nederland werkt 1/5de van de bouwbedrijven met BIM, met andere woorden een pak meer dan in ons land.

Robert de Mûelenaere, Gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “De bouwsector in ons land moet waakzaam zijn. Bepaalde technologieën niet integreren zal op korte termijn al voor een serieuze concurrentiehandicap zorgen ten opzichte van buitenlandse bouwbedrijven. Anderzijds zijn we er wel van overtuigd dat de bouw in ons land sowieso een digitale koers zal volgen. Het komt er nu op aan om de sector goed te begeleiden in de transitie naar deze nieuwe technologieën zodat de bedrijven de meerwaarde van de digitale tools  op de organisatie en de productie van het werk op de bouwplaats kunnen zien. Digitale transitie zorgt voor automatisering, een hogere productiviteit en dus ook een niet te verwaarlozen verlaging van de loonkosten, maar ook voor een verhoogde veiligheid.”

 

GERELATEERDE DOSSIERS