Doorzoek volledige site
29 oktober 2018

Hernieuwbare energiebronnen zorgen voor optimaal comfort in vernieuwd WZC

Illustratie | © Groep Van Roey
Illustratie | © Willemen

Op donderdag 27/09 werd het 10-jarig bestaan en de inhuldiging van de nieuwbouw van het WZC Annuntiaten in Heverlee gevierd. Boydens Engineering stond in voor het bepalen van de juiste energieoplossing voor zowel de renovatie van de bestaande structuur als de nieuwbouw in uitbreiding. Hierbij primeerden comfort, welzijn en veiligheid van de gebruikers, wat een direct effect heeft op de energiebehoefte van het gebouw. Door de bouwschil te optimaliseren en hernieuwbare bronnen zoals een warmtepomp en zonnecollectoren aan te wenden kon men aan de energievraag op een duurzame, efficiënte en kosteneffectieve manier voldoen.

Het energieconcept is een eenvoudig maar revolutionair principe, waarbij de hernieuwbare warmtepomp technologie gecombineerd wordt met een condenserende gasketelinstallatie om de warmtevraag in te vullen. De distributie van de warmte gebeurt door een combinatie van vloerverwarming, betonkernactivering en radiotoren op een laag temperatuurregime.

In combinatie met 8 gashaarden, die in de centrale woonkamers zijn geplaatst, biedt dit een duidelijke illustratie van de combinatie architectuur en engineering.

 

BEO-veld

Het Trias Energetica model werd toegepast binnen het vooraf bepaalde economische kader. De bouwschil werd geoptimaliseerd en hernieuwbare bronnen werden aangewend om te voldoen aan de energievraag. Een BEO-veld met 85 boorgaten, die elk 100 m diep zijn, werd in dit gebouw aangelegd.

In de wintermaanden zal de warmte uit de aarde worden getrokken via een warmtepomp om het gebouw te verwarmen en in de zomer zorgt dit systeem voor de nodige koeling, om zo het gewenste comforttemperatuur te bereiken. Het systeem wordt verder ondersteund door een hoog rendement condenserende gasketel installatie.

 

Ventilatiesysteem D

Het volledige ventilatieconcept, met inbegrip van de serviceflats, maakt gebruik van ventilatiesysteem D met een hoge efficiëntie op warmteterugwinning. Het warm water voor huishoudelijk gebruik wordt voorverwarmd door zonnecollectoren op het dak.

GERELATEERDE DOSSIERS