Doorzoek volledige site
07 november 2018

Europan strijkt neer in Brussel

Illustratie | Séverin Malaud

Europan is een bekende Europese wedstrijd voor jonge architecten- en stedenbouwkundigenbureaus. Deze ideeënprijsvraag over architectuur en stedenbouw wordt om de twee jaar gelijktijdig georganiseerd in een twintigtal Europese landen rond een gemeenschappelijk thema en op basis van concrete stedelijke cases. Het doel is om de ideeën van de winnaars effectief te realiseren, zo dient de wedstrijd als een echte springplank voor de winnende teams. 

In het kader van Europan worden tussen de wedstrijden door ook workshops en een forum georganiseerd, waar jonge architecten en stedenbouwkundigen elkaar kunnen ontmoeten, ideeën uitwisselen met de verantwoordelijken van de projecten waarvoor ze een ontwerp hebben ingediend, contacten leggen met vertegenwoordigers van andere bureaus en nieuwe steden ontdekken. 

Wel, het BMA-team is bijzonder blij dat Brussel in november het Europan Inter-Sessions Forum mag hosten. Vier dagen lang zullen de winnaars van de 14de editie zich buigen over drie Brusselse uitdagingen die verband houden met het thema van de productieve stad. Deze workshop vindt plaats op de Faculteit Architectuur van La Cambre - Horta. In het verlengde daarvan vindt ook het Forum plaats waar de verantwoordelijken van de deelnemende steden de resultaten van de vorige editie bespreken en beslissen welke projectsites voor de volgende competitie in 2019 zullen worden voorgesteld. 
Verschillende presentaties en lezingen zijn toegankelijk voor studenten en het brede publiek.   

Klik hier voor meer info en inschrijvingen.