Doorzoek volledige site
07 november 2018

Slopingsvergunning kolenwasserij Beringen geschorst

Illustratie | VVIA vzw

De slopingsvergunning voor de kolenwasserij van de steenkoolmijn in Beringen is geschorst. Dat meldt de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA vzw) in een persbericht.

In 1993-1994 werden alle gebouwen van de steenkoolmijn van Beringen wettelijk beschermd als monument, inclusief de beeldbepalende kolenwasserij. Echter, nadat het stadsbestuur van Beringen een slopingsvergunning voor grote delen van de beschermde kolenwasserij geweigerd had, stond het Limburgse provinciebestuur op 1 maart 2018 aan projectontwikkelaar be-MINE een vergunning toe om kolenwasserij I op de mijnsite in Beringen te slopen.

Twee verenigingen, vzw Het Vervolg en VVIA vzw die ook optreden namens een hele reeks andere erfgoed- en mijnwerkersorganisaties uit de Limburgse mijnstreek, stelden daartegen een procedure in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de door hen aangevoerde argumenten en middelen grondig onderzocht en deze werden ernstig bevonden. Hij schorst bij hoogdringendheid de sloopvergunning voor de Beringse kolenwasserij. Dit betekent dat men niet mag overgaan tot sloop.

“Hiermee is een sterk en duidelijk signaal gegeven, dat gevoegd bij het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, het belang van de kolenwasserij duidelijk onderstreept en ook aangeeft dat een sloping van delen ervan best niet gebeurt”, klinkt het bij de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie.